A MŰSZAKI TANÁRKÉPZŐ TANSZÉK OKTATÓINAK PUBLIKÁCIÓI

1994-től

 

Könyv, jegyzet:

 

Nagy Tamás - Dr. Vajthó Erik: Feladatbank  I-II.

                                 OKSZI, Bp. 1995.

 

Dr. Földes Zoltán: Az oktatáselmélet gyakorlati kérdései

                                 KHVM, Bp., Jegyzet, (Útfenntartó szakmunkásképzés) 1995.

 

Dr. Földes Zoltán - Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna: Oktatástechnológia

                                 SZIF, Jegyzet, 1997.

 

Dr. Nagy Tamás: Elméleti tantárgyak oktatásának módszertana I.

                                 SZIF, Jegyzet, 1997.

 

Dr. Nyéki Lajos: Neveléselmélet

                                 SZIF, Jegyzet, 1997.

 

Dr. Nyéki Lajos: Iskolarendszerű oktatás a közlekedésbiztonság fejlesztése céljából

                                 Könyvrészlet  In.: Közúti közlekedésbiztonság (Egyetemi tankönyv)

                                 Novadat, 1997.

 

Dr. Mészáros Attila: Informatika 1

                                 Jegyzet, 1997.

 

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna: A pszichológia válogatott fejezetei

                                 SZIF, Jegyzet, 1998.

 

Dr. Földes Zoltán: Az oktatás elméletének alapjai

                                 SZIF, Jegyzet, 1998.

 

Puskás László: A járművezetés gyakorlati oktatása

                                 SZIF, Jegyzet, 1998.

 

Dr. Mészáros Attila: Windows 95

                                 Elektronikus számítástechnika tankönyv, 1998.

 

Puskás László: Logika

                                 SZIF, Jegyzet, 1999.

 

Dr. Földes Zoltán: Iskolai menedzsment

                                 SZIF-UNIVERSITAS Kft. Győr, 2000.

 

Dr. Nyéki Lajos: Az informatika oktatásának módszertana

              SZIF-UNIVERSITAS Kft. Győr, 2000.

Puskás László: Az informatikai technológia oktatásának módszertana

              SZIF-UNIVERSITAS Kft. Győr, 2000.

 

Dr. Földes Zoltán - Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna: Oktatástechnológia

              SZIF-UNIVERSITAS Kft. Győr, 2001.

 

Dr. Nagy Tamás: Mérésmetodikai alapok

              SZIF-UNIVERSITAS Kft. Győr, 2001.

 

Dr. Nagy Tamás: Mérésmetodikai alapok

                                 SZIF- Universitas Kft. Győr, 2002.

 

Dr. Nagy Tamás: Gépész szakmai alaptantárgyak oktatásának módszertana

                                 SZIF- Universitas Kft. Győr, 2002.

 

Dr. Mészáros Attila: Vállalati oktatásszervezés

                                 Jegyzet /TA-048/, Dunaújváros, 2002.

 

Dr. Földes Z.- Dr. Nagy T.- Dr. Nyéki L.: Pedagógiai alapismeretek 2003

                                 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest, 2003.

Dr. Szekeres Tamás: Der Zusammenhang zwischen Facharbeiterausbildung und

                                 Wirtschaft in den 90-er Jahren in Ungarn

                                 In: Technik-Bildung-Innovation im Spannungsfeld

                                 Beckmann, Ehnert, Trowe (Hrsg) Magdeburg, 2003. 126-131. o.

Dr. Nyéki Lajos: Minőségirányítás az oktatásban

                                 Oktatási segédanyag

                                 OM Budapest, 2003.

Dr. Nyéki Lajos: Szakképzés-pedagógiai kutatásmódszertan

                                 Jegyzet

                                 UNIVERSITAS-Győr Kht., 2007.

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna: Ember, egészség, környezet

                                 Elektronikus jegyzet

                                 Győr. 2008.

Dr. Földes Z.- Kovács M.- Dr. Nagy T.- Dr. Nyéki L.: Módszertani kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végző szakemberek részére

                                 Jegyzet

                                 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 2007.

Kovács Miklós: A gyakorlati oktatás módszertana

                                 Elektronikus jegyzet

                                 Győr, 2008.

Puskás László: Az informatikai technológia oktatásának módszertana

                                 UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft., 2008.

 Dr. Nyéki Lajos: A Coedu távoktatási keretrendszer használatának elemzése
                                In: Balogh Imre - Horváth Ádám (szerk.): Felhasználói viselkedés elemzése webes környezetben
                                DSGi, Budapest, 2010., 73-102.

 

 

Cikk:

 

Dr. Nyéki Lajos: Tantervkészítés a gyakorlatban

                                 Szakoktatás, 1994/4.sz. 19-24. o.

 

Dr. Szekeres Tamás: Some features of vocational training and retraining of adults

                                 In: Technical and Vocational Teacher Education  Seminar ,          SZIF, Győr,  1995. 52-55. o.

 

Dr. Szekeres Tamás - Dr.Vásárhelyi Zsuzsanna.: Some features of the vocational training

                                 and retraining of adults

                                 In: Some apects of vocational and technical teacher training

                                 ATEE CAHIERS No  9., 1995.  13-20. o.

 

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna: Psychological and methodological principles of the Education

                                 of adults

                                 In: Technical and Vocational Teacher Education  Seminar        SZIF,Győr, 1995. 56-60. o.

 

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna: A mérnöktanár-képzés  sajátosságai és fejlesztésének irányai a        győri Széchenyi István  Főiskolán

                                 In.: Emberi erőforrások fejlesztése - Szakmai tanárképzés

                                 Pollack M. Műszaki Főiskola, Pécs, 1995. 85-98. o.

 

Földes Zoltán: A nevelői személyiség és a tanulói kudarc összefüggései

                                 Hogyan tovább? 1995/4.sz., Győr, 14-15. o.

 

Földes Zoltán: Egy kudarckerülő oktatási stratégia rendszerdiagnosztikája

                                 In.: Emberi erőforrások fejlesztése - Szakmai tanárképzés

                                 Pollack M.Műszaki Főiskola, Pécs, 1995. 297-308. o.

 

Nagy Tamás: Az informatikai-számítástechnikai tudás rétegződése

                                 Magyar Pedagógia, 1995/3-4.sz. 251-278. o.

 

Nagy Tamás: Számítógépes algebrai rendszerek (CAS) az oktatásban

                                 Iskolakultúra,  1995/18-19.sz.  2-13. o.

 

Dr.Nyéki Lajos: Feladatlapok és feladatok elemzése

                                 Szakoktatás, 1995/3.sz. 13-16. o.

 

Dr.Vásárhelyi Zsuzsanna: Az oktatási folyamat korszerűsítésének néhány tantervelméleti        és pszichológiai vonatkozása

                                 SZIF, Tudományos Közlemények, Győr, 1996. 1-24. o.

 

Dr. Nagy Tamás: Számítógépes grafikai rendszerek az oktatásban

                                 Iskolakultúra, 1996/6-7.sz.  141-156. o.

 

Dr. Szekeres Tamás - Dr.Vásárhelyi  Zsuzsanna: The development of staff participation

                                 in teacher-engineer training

                                 In: Staff development in technical teacher training

                                 ATEE, Ligatura Kiadó, 1997. 62-75. o.

 

Dr. Szekeres Tamás - Wengemut,Frank: A kooperatív tanulás és a pedagógusképzés

                                 Szakképzési Szemle, 1997/4.sz. 24-32. o.

 

Dr. Szekeres Tamás: A szakképzés tervezése

                                 Szakoktatás, 1998. 9.sz. 9-12. o.

 

Dr. Földes Zoltán: Egy kudarchárító oktatási stratégia

                                 Pedagógiai Szemle, 1998/3.sz. 100-113. o.

 

Dr. Szekeres Tamás: Pályaorientáció és munkaerő-szükséglet

                                 Szakképzési Szemle, 1999/3.sz. 330-340. o.

 

Dr. Szekeres Tamás: Egy átfogó módszertani kutatás kezdetére

                                 Szakképzési Szemle, 2001/2. sz. 162-169. o.

                                 Társszerzők: .Dr. Nagy Tamás-Tóth Béláné dr.

 

Dr. Szekeres Tamás: Die Entwicklung der Methodik und das  lifelong learning in Ungarn

                                 In: Fachdidaktik Metalltechnik, 336-342. o.

                                 Schneider Verlag Hohengehren GmbH, Baltmannsweiler, 2001. április

 

Dr. Nyéki Lajos: Kredit rendszerű tantervek készítésének számítógépes támogatása I.

                                 Magyar Felsőoktatás, 2002./9. 47-48. o.

 

Dr. Nyéki Lajos: Kredit rendszerű tantervek készítésének számítógépes támogatása II.

                                 Magyar Felsőoktatás, 2002./10. 43. o.

Dr. Létray Zoltán: Multidiszciplináris modellek a vállalati humánerőforrás-fejlesztésben

                                 Szakképzési Szemle, 2003./1.sz. 34-43. o.

Dr. Mészáros Attila: A mérnöktanári diploma munkaerő-piaci értéke

                                 Szakképzési Szemle, 2003/1.sz. 47-55. o.

Dr. Szekeres Tamás: Gazdasági igények - szakképzési válaszok

                                 (A pályakezdő szakmunkások beilleszkedése)

                                 Szakképzési Szemle, 2003/4. sz. 411-416. o.

                                 Társszerzők: Kadocsa László - Nagy Tamás

Dr. Mészáros Attila: Konvergens és divergens tendenciák a magyarországi mérnöktanár-képzésben

                                 Szakképzési Szemle, 2003/4.sz. 430-440. o.

Dr. Mészáros Attila: Beweggründe und Motivation der Teilnehmer in der Ausbildung ausserhalb des Schulsystem in Ungarn

 

Dr. Mészáros Attila: Nem iskolarendszerű képzés a nagyvállalatoknál

                                 Felnőttképzés, 2006/2-3.sz.

Dr. Mészáros Attila: Iskolán kívül

                                 HumánSaldó, 2006/6.sz.

Kovács Miklós - Dr. Nyéki Lajos: EFQM-önértékelés tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen

                                 Magyar Minőség, 2006/7. sz. 32-36. o.

Dr. Nagy Tamás: Pedagógusok által alkalmazott módszerek

                                 Szakoktatás 2006/7. sz. 18-25. o.

Dr. Mészáros Attila: Recenzió Dr. Lükő István: Szakképzés-Pedagógia című könyvéhez

                                 Felnőttképzés, 2007. szeptember 34. oldal

Dr. Mészáros Attila: Mert kell egy csapat... , avagy fiatal oktatók képzése a Faipari Karon

                                 Vivat Academia, 2007. 09

Dr. Mészáros Attila: Könyvajánló  A szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség. A roncstársadalom szociológiai és társadalomgazdságtani dimenziói  című könyvhöz

                                 Vivat Academia, 2007. 10.

Dr. Mészáros Attila: Könyvajánló  A szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség. A roncstársadalom szociológiai és társadalom-gazdaságtani dimenziói  című könyvhöz

                                 HÁLÓ, 2007.

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna - Dr. Tóth Béláné: A mesterszintű mérnöktanárképzés tapasztalatai

                                 Szakoktatás, 2007/10. sz. 28-31. o.

 

Dr. Szekeres Tamás: Korszerű pedagógiai módszertan a felsőoktatásban

                                 Tudásmenedzsment, 2008/1. szám, 7-11. o.

 

Dr. Mészáros Attila: Összefoglaló a Faipari Szaktanárok I. Országos Konferenciájáról

                                 Faipar, 2008. 08., 6. o.

 

Dr. Nyéki Lajos - Erdős Ferenc: Az informatika tantárgy idegen nyelvű oktatása a középfokú oktatási intézményekben

                                 Új Pedagógiai Szemle, 2009/1. sz., 41-49. o.

 

 

 

Konferencia kiadvány:

 

Dr. Nyéki Lajos: A számítógépek pedagógiai alkalmazása című tárgy oktatása a Széchenyi István        Főiskolán

                                 IV.Tudományos Ülésszak, KKMF, Budapest, 1994.június 06.

                                 KKMF  Tudományos Közlemények, Bp., 1994. 46-51. o.

 

Dr. Nyéki Lajos: A Logo nyelv oktatása a műszaki pedagógusképzésben

                                 HungaroLogo Konferencia I., Budapest, 1994. október 27.       Első Magyar Logo Konferencia Kiadványa, Bp., 1994. 39-43. o.

 

Dr. Nyéki Lajos: A Logo nyelv oktatásának néhány módszertani problémája

                                 HungaroLogo Konferencia II., Budapest, 1995. október 27.

                                 Második Magyar Logo Konferencia Kiadványa, Bp., 1995. 33-37. o.

 

Dr. Szekeres Tamás: Stellung der Verkehrsehziehung  in der  Hochschulausbildung

                                 Ingenieurpädagogik Symposion, Wien-Bp. 1996. július 3.         Ingenieurpädagogik ,96 Konferencia Kiadványa, 266-270. o.

 

Dr. Nyéki Lajos: Kármán Mór és a pedagógusképzés

                                 Nemzetközi Művelődés- és Neveléstörténeti Szimpózium,Győr,1996. április 02.

                                 ACSJF, Győri Iskolatörténeti Millenium ,96 tanulmányk.Győr, 1996. 77-87. o.

 

Dr. Nyéki Lajos: Az informatikus mérnöktanár-képzés néhány módszertani problémája

                                 Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója, Budapest, 1996. augusztus 18.

                                 GDMIF Kiadványkötete, Bp., 1996. 143-152. o.

 

Dr. Nyéki Lajos: Informatikus mérnöktanár-képzés a Széchenyi István Főiskolán

                                 NJSZT,  Informatika a felsőoktatásban 96  Konferencia, 

                                 Debrecen, 1996. augusztus 29.

                                 Debreceni Universitas Kiadványkötete,  1996. 192-200. o.

 

Dr.Szekeres Tamás: Az oktatás és a gazdaság kapcsolata

                                 XV. Tudományos Ülésszak, KKMF, Bp. 1998. május 7.

                                 KKMF Kiadványkötete, Bp., 1998. 2-6. o.

 

Dr.Vásárhelyi Zsuzsanna: A mérnöktanár-képzés minőségbiztosítása

                                 XV. Tudományos Ülésszak, KKMF, Bp.1998. május 7.

                                 KKMF Kiadványkötete, Bp., 1998. 161-165. o

.

Dr.Földes Zoltán: A kooperatív tanulás és a mérnöktanár-képzés

                                 XV. Tudományos ülésszak, KKMF, Bp.,  1998. május 7.

                                 KKMF Kiadványkötete, Bp., 1998. 166-170. o.

 

Dr.Nyéki Lajos: A Logo nyelv oktatásának módszertani kérdései

                                 HungaroLogo Konferencia V. Bp. 1998. november 27.

                                 Ötödik Magyar Logo Konferencia Kiadványa, Bp. 1998. 30-35. o.

 

Dr.Nyéki Lajos: Az informatikus mérnöktanár-képzés módszertani kérdései

                                  Informatika a felsőoktatásban 99  Konferencia, 

                                 Debrecen, 1999. augusztus 27-28.

                                 Debreceni Universitas Kiadványkötete I., 1999. 304-309. o.

 

 

Dr.Nyéki Lajos: A pedagógiai gyakorlat aktuális problémái az önálló tanulást segítő

                                   CD-ROM kifejlesztése a Széchenyi István Főiskolán

                                  Informatika a felsőoktatásban 99  Konferencia, 

                                 Debrecen, 1999. augusztus 27-28.

                                 Debreceni Universitas Kiadványkötete II.,  1999. 784-787.o.

                                 Társszerzők: Dr.Földes Z.-Dr.Nagy T.-Kamocsai G.

 

Dr. Szekeres Tamás: Kutatásmetodikai problémák a szakképzés módszertani vizsgálata során

                                 Bánki D. Műszaki Főiskola Jubileumi Tudományos Ülésszak, 1999. szept. 02.

                                 BDMF Kiadványkötete, Bp., 1999. 193-195.o.

 

Dr. Földes Zoltán: A hatékony oktatási stratégia rendszerdiagnosztikja

                                 Bánki D. Műszaki Főiskola Jubileumi Tudományos Ülésszak, 1999. szept. 02.

                                 BDMF Kiadványkötete, Bp., 1999. 299-251. o.

 

Dr.Nagy Tamás: Pedagógiai értékelés a műszaki szakképzésben

                                 Bánki D. Műszaki Főiskola Jubileumi Tudományos Ülésszak, 1999. szept. 02.

                                 BDMF Kiadványkötete, Bp., 1999. 217-219. o.

 

Dr. Földes Zoltán: Hatékonyság és minőség a módszerek szemszögéből

                                 Jubileumi Tudományos Konf., ME Dunaújvárosi Főisk. Kar,1999. okt. 22.

                                 Tudományos Konferencia Kiadványkötete, Dunaújváros, 46-51. o.

 

Dr. Nagy Tamás: Számítógépes algebrai és grafikai rendszerek  alkalmazási lehetőségei

                                 a műszaki szakképzésben

                                 Jubileumi Tudományos Konf., ME Dunaújvárosi Főisk. Kar, 1999. okt. 22.

                                 Tudományos Konferencia Kiadványkötete, Dunaújváros, 67-71. o.

 

Dr. Nagy Tamás: A képzési módszerek helye a minőségbiztosítás rendszerében

                                 Jubileumi Tudományos Konf., ME Dunaújvárosi Főisk. Kar, 1999. okt. 22.

                                 Tudományos Konferencia Kiadványkötete, Dunaújváros, 79-82. o.

 

Dr. Nyéki Lajos: Curriculum Analysis

                                 Jubileumi Tudományos Konf., ME Dunaújvárosi Főisk. Kar, 1999.okt. 22.

                                 Tudományos Konferencia Kiadványkötete, Dunaújváros, 87-92. o.

 

Dr.Szekeres Tamás: Orientációs irányváltás a felsőoktatásban

                                 Jubileumi Tudományos Konf., ME Dunaújvárosi Főisk. Kar, 1999.okt. 22.

                                 Tudományos Konferencia Kiadványkötete, Dunaújváros, 106-110. o.

 

Dr.Vásárhelyi Zsuzsanna: A felsőoktatás korszerűsítésének pszichológiai problémái

                                 Jubileumi Tudományos Konf., ME Dunaújvárosi Főisk. Kar,1999. okt. 22.

                                 Tudományos Konferencia Kiadványkötete, Dunaújváros, 128-133. o.

 

Dr.Nyéki Lajos: MicroWorlds 2.0 mikrovilágok

                                 HungaroLogo Konferencia VI., Szolnok, 1999. november 26.-27.

                                 Hatodik Magyar Logo Konferencia Kiadványa, Szolnok, 1999. 39-43. o.

Dr.Nyéki Lajos: Exact Methods in Curriculum Development

                                 Ingenieurpädagogik  Symposium 2000.március 27-29. Biel (Svájc)

                                 Ingenieurpädagogik Kiadványkötet 2000. 168-171. o.

 

Dr.Nyéki Lajos:    A tantervkészítés számítógépes támogatása a felsőoktatásban

                                 Magyar Informatikusok II. Világtalálkozója, Bp. 2000. június 7.

     GDMIF Kiadványkötete, Bp., 2000. szeptember 741-748. o.

 

Dr. Nagy Tamás: Módszertani vizsgálatok - Internet - kutatásszervezés

                                 Magyar Informatikusok II. Világtalálkozója, Budapest, 2000. június 07.

     GDMIF Kiadványkötete, Bp., 2000.szeptember 713-720. o.

 

Dr. Nyéki Lajos: Computer Based Curriculum Design in Higher Education 

                                  IGIP Engineering Education 2001  Klagenfurt 2001. szept. 17-20.

                                 Ingenieurpädagogik 2001. Konferencia Kiadványa 149-152. o.

 

Dr. Szekeres Tamás: Pályakezdő szakmunkások beilleszkedése

                                 In: Oktatás mint befektetés  Jubileumi Konferencia, Pécsi Tudományegyetem, PMFFK 2002. május 31- június 01.

                                 Jubileumi Konferencia kiadványa 191-200. o.

 

Dr. Létray Zoltán: Humánerőforrás - fejlesztés tervezésének pedagógiai összefüggései

                                 In: Oktatás mint befektetés  Jubileumi Konferencia, Pécsi Tudományegyetem, PMFFK 2002. május 31- június 01.

                                 Jubileumi Konferencia kiadványa 123-140. o.

 

Dr. Mészáros Attila: Gazdaság igényei a szakképzéssel szemben

                                 Gyakorlati oktatás az Audi Hungaria Motor Kft-nél,

                                 Harkány, 2002. 05. 30-31.

                                 Konferencia kiadványa

 

Dr. Mészáros Attila: Gyakorlati képzés a multinacionális vállalatoknál

                                 VII. PhD Hallgatói Konferencia, Budapest, 2002. 07. 04.

                                 Konferencia kiadványa, 22-23. o.

 

Dr. Nyéki Lajos: A tantervkészítés számítógépes támogatása a kredit rendszerű felsőoktatásban

                                 In: Informatika a felsőoktatásban 2002  Konferencia

                                 Debreceni Agrártudományi Egyetem 2002. augusztus 27-29.

                                 Konferencia CD kiadványa

 

Dr. Nyéki Lajos: Mikrovilágok konverziója

HungaroLogo 2002 Konferencia, BMF, Budapest, 2002. szeptember 20.

VII. Magyar Logo Konferencia Kiadványa, Budapest, 2002. CD-ROM

 

Dr. Létray Zoltán: A funkcionális tervezési módszertan alkalmazásainak lehetőségei a vállalati oktatástervezés folyamatában

                                  Multimédia az oktatásban  Konferencia

                                 Dunaújváros, 2002. október 21.

                                 Konferencia kiadványa 143-156. o.

 

Dr. Mészáros Attila: Multimédia alkalmazása a nagyvállalati gyakorlati oktatásban

                                 Multimédia az oktatásban Konferencia,

                                 Dunaújváros, 2002. 10. 21-22.

                                 Konferencia kiadványa 181-190. o.

 

Dr. Mészáros Attila: A magyarországi mérnök-tanárképzés változása a technikai fejlődés hatására

                                 II. Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2002. 10. 24-25.

                                 Konferencia kiadványa

 

Dr. Mészáros Attila: Mérnök-tanárképzés változása a Széchenyi István Főiskolán (1990-2001. között)

                                 Tudomány Napja Konferencia, Dunaújváros, 2002. 11. 07.

                                 Dunaújvárosi Főiskola Közleményei XXIV.

 

Dr. Mészáros Attila: The demands of economy towards vocational training (professional training at AHM Ltd.)

                                 MicroCAD Nemzetközi Konferencia előadás, Miskolc, 2003. 03. 06-07.

 

Dr. Mészáros Attila: A mérnök-tanárok problémái az iskolarendszeren kívüli oktatásban

                                 Doktoranduszok IV. Országos Konferenciája (Tavaszi Szél 2003),

                                 Sopron, 2003. 05. 19.

                                 Konferencia kiadványa

 

Dr. Mészáros Attila: A XXI. századi mérnök-tanárképzés Magyarországon

                                 4th International Conference of PhD Students, Miskolc, 2003. 08. 11-17.

                                 Konferencia kiadványa

 

Dr. Nyéki Lajos: ELICA mikrovilágok

HungaroLogo 2003 Konferencia, BMF, Budapest, 2003. szeptember 20.

VIII. Magyar Logo Konferencia Kiadványa, Budapest, 2003. 14.-16. o.

 

Dr. Mészáros Attila: Situation report on the engineering-teacher training in Hungary

                                 III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2003. 10. 09-11.

                                 Konferencia kiadványa, 411. o.

 

Dr. Mészáros Attila: A német moduláris felsőoktatási reform tanulságai a magyar felsőoktatás számára

                                 III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2003. 10. 09-11.

                                 Konferencia kiadványa

 

Dr. Mészáros Attila: Multimédia alapú oktatás előnyei és hátrányai az iskolarendszeren kívüli képzésben

                                 Multimédia az oktatásban 2003 Konferencia, PTE, 2003. 10. 09-11.

 

Dr. Mészáros Attila: A német moduláris felsőoktatási reform hatása a magyar felsőoktatásra

                                 Az Európai Felsőoktatási Térség és Magyarország Konferencia, Harkány, 2003. 10. 24-26.

                                 PTE-PMMFK Pedagógiai Tanszék, Konferencia kiadványa

 

Dr. Mészáros Attila: Mérnöktanárok kompetenciái az iskolarendszeren kívüli oktatásban

                                 A Magyar Tudomány Napja 2003., Dunaújváros, 2003. 11. 05.

                                 Dunaújvárosi Főiskola Közleményei XXV. 349-356. o.

 

Dr. Mészáros Attila: Mérnöktanárok iskolarendszeren kívüli kommunikációs kompetenciáinak a vizsgálata

                                 Kommunikációkutatás 2003 Konferencia, Szeged, 2003. 11. 28-29.

                                 Konferencia kiadványa

 

Dr. Mészáros Attila: The differences in Teaching Competences of Engineer-Teachers Teaching in and outside of Educational Systems

                                 MicroCAD Nemzetközi Konferencia, Miskolc; 2004. 03. 06-07.

                                 Konferencia kiadványa

 

Dr. Mészáros Attila: Mérnöktanárok iskolarendszeren kívüli kommunikációs kompetenciáinak a vizsgálata

                                 Multimédia az oktatásban, Szeged, 2004. 05 27-29.

                                 Konferencia kiadványa

Dr. Létray Zoltán: E-learning Pilot Project in Transportation Engineering Studies

                                 In:  Science in Engineering, Economics and Education 

                                 Budapest Tech International Jubilee Conference 2004. szeptember 4.

                                 Konferencia kiadvány, Budapest, 2004. 47-56. o.

Dr. Mészáros Attila: Az iskolarendszeren kívüli tanulók indítékai és motivációi

                                 Konferencia Dunaújváros 2004. 10. 18.

                                 Konferencia kiadványa

Dr. Szekeres Tamás: A szakképzés-pedagógiai kutatások időszerű kérdései

                                 Jubileumi Tudományos Konferencia, 2004.11.03.

                                 Szakképzés-pedagógiai Szekció

                                 Universitas-Győr Kht., 2004. 332. o.

Dr. Nagy Tamás: Módszertani kultúra vizsgálata a szakképzésben

                                 Jubileumi Tudományos Konferencia, 2004.11.03.

                                 Szakképzés-pedagógiai Szekció

                                 Universitas-Győr Kht., 2004. 365. o.

Dr. Létray Zoltán: E-learning projekt a Széchenyi István Egyetemen

                                 Jubileumi Tudományos Konferencia, 2004.11.03.

                                 Szakképzés-pedagógiai Szekció

                                 Universitas-Győr Kht., 2004. 396. o.

 

Dr. Létray Zoltán - Dr. Nyéki Lajos:

                                 E-learning rendszer kialakítása a Széchenyi István Egyetemen

                                  A tudomány és az európai felsőoktatási térség  Konferencia,

                                 Dunaújvárosi Főiskola Közleményei, 2004. XXV. 309-312. o.

 

Dr. Mészáros Attila: Fsz-től a PhD-ig - Új műszaki pedagógus képzési rendszer kidolgozása a Nyugat-Magyarországi Egyetem Tanárképző Intézetében

                                 Alkalmazott neveléstudományok és társadalomtudományok a 21. sz. műszaki értelmiség képzésében Konferencia, Sopron 2005.11.11.

                                 Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Szekeres Tamás: A Szakképzés-pedagógiai kutatások időszerű kérdései -

                                 A módszertani fejlesztés perspektívái a szakképzésben

                                 in: Szakképzési és felnőttképzési kutatások a jövőért 

                                 Nemzetközi Kutatás Konferencia, Budapest, 2005. november 18-19.

                                 NSZI és NFI Tanulmánykötete, Budapest, 76-80. o.

Kovács Miklós - Dr. Létray Zoltán - Csábi Béla:

                                 E-learning alapú távoktatás a Széchenyi István Egyetemen.

                                 in:  Network Shop 2005.  Konferencia

                                 Szegedi Tudományegyetem, 2005. március 31.

                                 Konferencia kiadvány CD-n

Kovács Miklós - Dr. Nyéki Lajos: E-learning alapú távoktatás tutori tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen.

                                 in: Multimédia az oktatásban 2005.  Konferencia

                                 Budapesti Gazdasági Főiskola, 2005. május 6.

                                 Konferencia kiadvány CD-n

Kovács Miklós: E-learning alapú távoktatás a Széchenyi István egyetemen a hallgatók szemszögéből

                                 in:  Informatika a felsőoktatásban 2005  Konferencia,

                                 Debreceni Egyetem, 2005 augusztus 24-26.

                                 Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Létray Zoltán - Csábi Béla: On-line vizsgáztatás tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen

                                 in:  Informatika a felsőoktatásban 2005  Konferencia,

                                 Debreceni Egyetem, 2005 augusztus 24-26.

                                 Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Nyéki Lajos: E-learning tananyagfejlesztés a Széchenyi István Egyetemen

                                 in:  Informatika a felsőoktatásban 2005  Konferencia,

                                 Debreceni Egyetem, 2005. augusztus 24-26.

                                 Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Nyéki Lajos: Számítógéppel segített értékelés a felsőoktatásban

                                 in:  Informatika a felsőoktatásban 2005  Konferencia,

                                 Debreceni Egyetem, 2005. augusztus 24-26.

                                 Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Földes Zoltán:    Oktatási folyamat a felsőoktatásban

                                 HEFOP Tanulmány

                                 Dunaújvárosi Főiskola, 2005. CD-n

Dr. Létray Zoltán:    E-learning, távoktatás, virtuális környezet

                                 HEFOP Tanulmány

                                 Dunaújvárosi Főiskola, 2005. CD-n

Dr. Nagy Tamás:   Pedagógiai értékelés

                                 HEFOP Tanulmány

                                 Dunaújvárosi Főiskola, 2005. CD-n

Dr. Nyéki Lajos:   Az élethosszig tartó tanulás a felsőoktatásban

                                 HEFOP Tanulmány

                                 Dunaújvárosi Főiskola, 2005. CD-n

Dr. Nyéki Lajos:   Számítógéppel segített értékelés

                                 HEFOP Tanulmány

                                 Dunaújvárosi Főiskola, 2005. CD-n

 

 

Dr. Nyéki Lajos: Mikrovilágok konverziója

In: HungaroLogo Tíz, Válogatás a hazai HungaroLogo konferenciák előadásaiból, BMF, Budapest, 2005, 140.-144. old.

 

Dr. Nyéki Lajos: Elica mikrovilágok

In: HungaroLogo Tíz, Válogatás a hazai HungaroLogo konferenciák előadásaiból, BMF, Budapest, 2005, 145.-147. old.

 

Dr. Mészáros Attila: FSZ képzés

                                 Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Napok, 2005. szeptember

                                 Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Mészáros Attila: Ifjúság és a felnőttképzés kapcsolatrendszere

                                 Durkó Mátyás emlékkonferencia, Debrecen, 2006. szeptember 26-27.

                                 Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: Az iskolarendszeren kívüli új oktatási elvek

                                 Dunaújváros, 2006. 11. 14.

                                 Dunaújvárosi Főiskola Közleményei XXVIII. 242-245. o.

Dr. Mészáros Attila: Gyakorlati oktató FSZ képzés Képzési és Kimeneti Követelményeinek bemutatása

                                 Mérnöktanár-képző Tanszékek és Intézetek Találkozója,

                                  Sopron, 2006. 06. 20-21.

                                 Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: A nem iskolarendszerű képzések speciális pedagógiai értékelési formái

                                 Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2007. 04. 12-14.

                                 Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: Az új típusú oktatatási rendszer kialakítása a Nyugat-Magyarországi Egyetem Tanárképző Intézetében

                                 ONKVI 2007. október

Dr. Mészáros Attila: Andragógusok és a munkaerőpiac

                                 Szakképzési konferencia, Hajdúszoboszló, 2008. 02. 05.

                                 Konferencia kiadványa

Dr. Nyéki Lajos: Távoktatásos hallgatók LMS használatának elemzése

                                 in:  Informatika a felsőoktatásban 2008.  Konferencia

                                 Debreceni Egyetem, 2008. augusztus 27-28.

                                 Konferencia kiadvány CD-n

Kovács Miklós: Pedagógiai szempontok az e-learning rendszerű felsőoktatás minőségbiztosításában

                                 in:  Informatika a felsőoktatásban 2008.  Konferencia

                                 Debreceni Egyetem, 2008. augusztus 27-28.

                                 Konferencia kiadvány CD-n

 

Dr. Mészáros Attila: Nemformális pedagógiai módszerek és kompetenciák megjelenése a felsőoktatásban és a pedagógusképzésben

                                 in:  VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia

                                 Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2008. november 13-15.

                                 Konferencia kiadvány, 223. o.

 

Dr. Szekeres Tamás: Gazdaság és felnőttképzés

                                 in: HEFOP 3.5.1. alprogram keretében  Országos Felnőttképzési Konferencia  Budapest - Siófok - Hajdúszoboszló, 2007. május

                                 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet,

                                 Tanár-továbbképzési Füzetek, NSZI, Budapest, 2008. 9-16. o.

Dr. Létray Zoltán: E-learning a Széchenyi István Egyetemen

                                 in:  I. Oktatás Informatikai Konferencia  Tanulmánykötet

                                 ELTE, Budapest, 2009. január 30-31., 187-192. o.

 

Dr. Nyéki Lajos: Az SPSS Clementine 12.0 alkalmazása távoktatásos hallgatók LMS használatának elemzésére

                                 in:  I. Oktatás Informatikai Konferencia  Tanulmánykötet

                                 ELTE, Budapest, 2009. január 30-31., 220-226. o.

 

Dr. Nyéki Lajos: Analysing LMS Usage of Distance Learning Students

                                 in: New Technology Platforms form Learning - Revisited

                                 BME, Budapest, 2009., 140-147. o.

 

Dr. Földes Zoltán: Tanítás vagy tanulásirányítás?

                                 in: Problémák az oktatás és képzés felnőttkori szakaszában

                                 Neveléstudományi Egyesület, Budapest, 2009., 57-64. o.

 

Kovács Miklós: Pedagógiai szempontok az e-learning alapú képzés minőségbiztosításában

                                 in: Problémák az oktatás és képzés felnőttkori szakaszában

                                 Neveléstudományi Egyesület, Budapest, 2009., 51-56. o.

 

Kovács Miklós: Analyzing the efficiency of e-learning based distance education

                                 in:  A mérnöktanár képzés múltja, jelene és jövője  Konferencia

                                 BMF TMPK, Budapest, 2009. november 03.

                                 Konferencia Kiadvány CD-n

 

Dr. Földes Zoltán: A konstruktív pedagógia módszereinek alkalmazási területei a mérnöktanár képzésben

                                 in:  A mérnöktanár képzés múltja, jelene és jövője  Konferencia

                                 BMF TMPK, Budapest, 2009. november 03.

                                 Konferencia Kiadvány CD-n

 

Dr. Létray Zoltán: Functional model for vocational training design

                                 in:  A mérnöktanár képzés múltja, jelene és jövője  Konferencia

                                 BMF TMPK, Budapest, 2009. november 03.

                                 Konferencia Kiadvány CD-n

 

Dr. Nagy Tamás: Motivációs és megértést segítő eljárások a mérnöktanár hallgatók pedagógiai gyakorlatain

                                 in:  A mérnöktanár képzés múltja, jelene és jövője  Konferencia

                                 BMF TMPK, Budapest, 2009. november 03.

                                 Konferencia Kiadvány CD-n

 

Dr. Nyéki Lajos: LMS usage mining in distance education

                                 in:  A mérnöktanár képzés múltja, jelene és jövője  Konferencia

                                 BMF TMPK, Budapest, 2009. november 03.

                                 Konferencia Kiadvány CD-n

 

Dr. Létray Z. - Dr. Földes Z.: Virtuális tanulási környezetek a mérnöktanárképzésben

                                 in: II. Oktatás-Informatikai Konferencia Tanulmánykötet

                                 ELTE, Budapest, 2010. január 22-23., 145-149. o.

 

Dr. Nyéki Lajos - Nits László: A Jedlik Oktatási Portál működése

                                 in: II. Oktatás-Informatikai Konferencia Tanulmánykötet

                                 ELTE, Budapest, 2010. január 22-23., 166-171. o.

 

 

Dr. Nyéki Lajos: A web-bányászat néhány módszertani problémája
in: Informatika a Felsőoktatásban Konferencia, 2011. augusztus 24-26.
Debreceni Egyetem, Debrecen
Konferencia kiadvány CD-n, 368-374. o.

Dr. Kovács Miklós: Tananyagfejlesztés Blended Learning típusú oktatáshoz a Széchenyi István Egyetemen
                                in: Informatika a Felsőoktatásban Konferencia, 2011. augusztus 24-26.
                                Debreceni Egyetem, Debrecen
                                Konferencia kiadvány CD-n, 495-501. o

Konferencia előadás (kiadvány nélkül)

 

Dr. Szekeres Tamás: Management és erőforrásfelosztás

                                 OKI, Erőforrás Gazdálkodási Szeminárium,

                                 Balatonfüred, 1994. április 26.

   

Dr. Szekeres Tamás: A főiskola  részvétele a közlekedésre nevelési kísérlet tanterveinek                                      kidolgozásában

                                 KTE Tudományos Konferencia, Gyula, 1994. június 22.

 

Dr. Szekeres Tamás: Az ún.  szellemi tőke  szerepe sorsunkban

                                 Széchenyi I. Népfőiskola, Nagycenk, 1996. február 8.

 

Dr.Földes Zoltán: Kudarckerülési oktatási stratégia felépítése

                                 Konfliktuspedagógiai Konferencia, Pécs, JPTE 1997. május 30.

 

Dr.Földes Zoltán: A nevelői személyiség és a tanulói kudarc összefüggése

                                  Együtt a lelki egészségért  Konferencia, Győr, 1997. május 18.

 

Dr.Földes Zoltán: Kooperatív tanítási módszer lehetősége a tanórán

                                 Természettudományi Szakmódszertanosok II. Találkozója, Pécs, 1997. okt. 21.

 

Dr. Szekeres Tamás: Az oktatás és a gazdaság kölcsönhatása

                                  Gazdaság a felsőoktatás szolgálatában  Konferencia, Siófok, 1998. június 12.

 

Dr. Szekeres Tamás: A szakképzés és gazdaság kapcsolata, kölcsönhatása

                                 Habilitációs előadás, BME , 1998. december 17.

 

Dr. Szekeres Tamás: Gazdasági igények - szakképzési válaszok

                                 Tudományos előadás, SZIF, Győr, 2000. május 11.

 

Dr.Szekeres Tamás: Szakképzéskutatás a jövőért

                                 Nemzetközi Konferencia NSZI, Budapest, 2001. október 25.

 

Dr. Mészáros Attila: Multimédia alapú oktatóanyagok készítése és jellemzői az oktatásban

                                 Dunaújvárosi Főiskola Tanárképző Intézet, Dunaújváros; 2002. 10. 04.

 

Dr. Létray Zoltán: A vállalati oktatástervezés modellezése a strukturált analízis módszerével

                                 Jubileumi Tudományos Emlékülés és Konferencia

                                 Sopron NyME 2002. november 22-23.

 

Dr. Létray Zoltán: A vállalati oktatás rendszerszemléletű megközelítése

                                 Kandó Konferencia, 2002.

                                 Budapest, 2002. november 14-15.

 

Dr. Mészáros Attila: Kiutak a magyarországi mérnök-tanárképzés ambivalens helyzetéből

                                 BME Nyitott szakképzés laboratórium, Budapest, 2002. 12. 03.

 

Dr. Létray Zoltán: Teaching Information and Communication Technologies in Hungary,

                                 In.:  Study Visit  DEDEFOP Tudományos Konferencia,

                                 NSZI, Budapest, 2003. március 19.

 

Dr. Létray Zoltán - Dr. Nyéki Lajos:

                                 E-learning rendszer kialakítása a Széchenyi István Egyetemen

                                  A tudomány és az európai felsőoktatási térség  Konferencia

                                 Dunaújváros, 2003.

Dr. Létray Zoltán: e-learning alapú közlekedésmérnök-képzés a Széchenyi István Egyetemen

                                 5. eLearning Fórum,

                                 SZÁMALK Oktatási Rt, Budapest, 2004.11.17.

Dr. Szekeres Tamás: A módszertani fejlesztés perspektívái a szakképzésben

                                  Szakképzési és felnőttképzési kutatások a jövőért  Nemzetközi Konferencia

                                 NSZI, 2004. november 18-19.

Dr. Létray Zoltán: Introducing COEDU e-learning system in Transporting Engineering education, Presentation and Q&A,

                                 EMEA Higher Education Summit, Intelligent Information Network Empowering Learning Environments,

                                 Budapest, 2004. május 23-25.

Kovács Miklós - Dr. Létray Zoltán - Csábi Béla:

                                 E-learning alapú távoktatás a Széchenyi István Egyetemen.

                                 Network Shop 2005. Konferencia

                                 Szegedi Tudományegyetem 2005. március 31.

Kovács Miklós - Dr. Nyéki Lajos: E-learning alapú távoktatás tutori tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen.

                                 Multimédia az oktatásban konferencia 2005.

                                 Budapesti Gazdasági Főiskola 2005. május 6.

Dr. Létray Zoltán:    E-learning

                                 HEFOP Konferencia (Workshop 1.)

                                 Dunaújvárosi Főiskola, 2005. november 24.

Dr. Nagy Tamás:   Pedagógiai értékelés (feladatlapok szerkesztése)

                                 HEFOP Konferencia (Workshop 1.)

                                 Dunaújvárosi Főiskola, 2005. november 24.

Dr. Nyéki Lajos:   A számítógéppel segített vizsgáztatás a felsőoktatásban

                                 HEFOP Konferencia (Workshop 1.)

                                 Dunaújvárosi Főiskola, 2005. november 25.

Dr. Nyéki Lajos: E-learning alapú távoktatás a Széchenyi István Egyetemen

                                  Multimédia az oktatásban  Konferencia,

                                 Kaposvári Egyetem, 2006. aug. 24.-25.

Kovács Miklós: A hallgatók felkészítése az e-learningben való részvételre

                                  Multimédia az oktatásban  Konferencia,

                                 Kaposvári Egyetem, 2006. aug. 24.-25.

Kovács Miklós: A műszaki ábrázolás e-learning alapú oktatása

                                  Multimédia az oktatásban  Konferencia,

                                 Kaposvári Egyetem, 2006. aug. 24.-25.

Dr. Nyéki Lajos:   E-learning alapú távoktatási tananyagfejlesztés a Széchenyi István Egyetemen

                                 XIX. DIDMATTECH 2006 Nemzetközi Tudományos Szakkonferencia,

                                 Selye János Egyetem, Révkomárom 2006. szeptember 6-7.

Dr. Létray Zoltán: Virtuális tanulási környezetek bevezetése a Széchenyi István Egyetemen

                                 XIX. DIDMATTECH 2006 Nemzetközi Tudományos Szakkonferencia,

                                 Selye János Egyetem, Révkomárom 2006. szeptember 6-7.

Kovács Miklós:    A gépelemek e-learning alapú oktatása a Széchenyi István Egyetemen

                                 XIX. DIDMATTECH 2006 Nemzetközi Tudományos Szakkonferencia,

                                 Selye János Egyetem, Révkomárom 2006. szeptember 6-7.

Létray Zoltán: Virtuális tanulási környezetek bevezetése a Műszaki Tanárképzésbe

                                 Agria Media 2006 Információtechnikai és oktatástechnológiai Konferencia, Eszterházy Károly Főiskola, Eger 2006. november 6-7.

Kovács Miklós: E-learning rendszerű távoktatás tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen

                                 Agria Media 2006 Információtechnikai és oktatástechnológiai Konferencia, Eszterházy Károly Főiskola, Eger 2006. november 6-7.

Dr. Létray Zoltán: Az e-learning tapasztalatok a hazai felsőoktatásban

                                  A felsőoktatás szerepvállalása a felnőttképzésben  Workshop

                                 ELTE, 2006. november 24.

Dr. Létray Zoltán - Kovács Miklós - dr. Nyéki Lajos:

                                 E-learning based distance education at Szechenyi Istvan University

                                  CISSE 2006 Conference , IEEE, 2006. december 4.-14., on-line előadás

Kovács Miklós: Az e-learning alapú távoktatásos képzés tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen.

                                 Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia,

                                 Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ, 2007. ápr. 12.-13.

Dr. Szekeres Tamás - Dr. Létray Zoltán: Felsőoktatás és élethosszig tartó tanulás

                                 Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia,

                                 Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ, 2007. ápr. 12.-13.

Dr. Szekeres Tamás: Gazdaság és felnőttképzés I.

                                 HEFOP 3.5.1. alprogram keretében Országos Felnőttképzési Konferencia

                                 Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest, 2007. május 2.

Dr. Szekeres Tamás: Gazdaság és felnőttképzés II.

                                 HEFOP 3.5.1. alprogram keretében Országos Felnőttképzési Konferencia

                                 Nemzeti Szakképzési Intézet, Siófok, 2007. május 16.

Dr. Nyéki Lajos: A COEDU keretrendszer használatának elemzése

                                 Adatbányászati Workshop

                                 Budapesti Műszaki Egyetem, 2007. május 25.

Dr. Szekeres Tamás: Gazdaság és felnőttképzés III.

                                 HEFOP 3.5.1. alprogram keretében Országos Felnőttképzési Konferencia

                                 Nemzeti Szakképzési Intézet, Hajdúszoboszló, 2007. május 30.

Kovács Miklós: Az elektronikus távoktatás szerepe a felnőttképzésben a Széchenyi István Egyetem gyakorlatában

                                  A felnőttképzés és foglalkoztatás irányai hazánkban és Európában  Konferencia

                                 Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Budapest, 2007. május 31.- június 1.

Kovács Miklós: A hallgatók véleménye az e-learning alapú távoktatásos képzésről

                                  MultiMédia az oktatásban  Konferencia

                                 Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. augusztus 23-24.

Dr. Nyéki Lajos: A COEDU E-learning keretrendszer használatának elemzése

                                  MultiMédia az oktatásban  Konferencia

                                 Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. augusztus 23-24.

Dr. Földes Zoltán: A mérnöktanárok módszertani kompetenciái.

                                 (Tanári kompetenciaprofil tanárképző intézmények tantervei alapján.)

                                 Mérnöktanárképző Intézmények Konferenciája

                                 BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ, Budapest, 2007.nov. 8.

Dr. Nagy Tamás: Mérnöktanárjelöltek értékelési kompetenciáinak fejlesztése.

                                 (Koncepció és gyakorlat)

                                 Mérnöktanárképző Intézmények Konferenciája

                                 BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ, Budapest, 2007. nov. 8.

Dr. Létray Zoltán: Mérnöktanárjelöltek e-learning kompetenciáinak fejlesztése

                                 (Következtetések a VELVITT (Virtual Electronic Learning in Vocational Initial Teacher Training) projekt eredményei alapján és gyakorlati kurzus)

                                 Mérnöktanárképző Intézmények Konferenciája

                                 BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ, Budapest, 2007. nov. 8.

Dr. Szekeres Tamás - Köpeczi Bócz Tamás: Intézményvezetői kompetenciakövetelmények

                                 VII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2007.

 

Dr. Nagy Tamás: MOODLE rendszer lehetőségei a mérnöktanár-képzésben

                                 MOODLEMOOT Konferencia, Debrecen, 2007. november 16-17.

 

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna - Dr. Tóth Béláné - Dr. Pentelényi Pál:

                                 New perpectives for technical teacher training in Hungary according to the bologna system

                                 37th International IGIP Symposium 2008 in Moscow,

                                 IGIP, Moszkva, 2008. szeptember 7-10.

 

Dr. Létray Zoltán: Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

                                 SZÁMALK Oktatási és Informatikai ZRt., Budapest, 2008. június 4.

 

Dr. Nyéki Lajos: Távoktatásos hallgatók LMS használatának elemzése

                                 in:  Informatika a felsőoktatásban 2008.  Konferencia

                                 Debreceni Egyetem, 2008. augusztus 27-28.

                                 Konferencia kiadvány CD-n

Kovács Miklós: Pedagógiai szempontok az e-learning rendszerű felsőoktatás    minőségbiztosításában

                                 in:  Informatika a felsőoktatásban 2008.  Konferencia

                                 Debreceni Egyetem, 2008. augusztus 27-28.

                                 Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Földes Zoltán: Tanítás vagy tanulásirányítás

                                 in:  Távoktatás a felnőttképzésben  Konferencia, XV. Akadémiai Nap

                                 Széchenyi István Egyetem, Győr, 2008. szeptember 24.

Dr. Nyéki Lajos: Távoktatási hallgatók tanulási szokásai

                                 in:  Távoktatás a felnőttképzésben  Konferencia, XV. Akadémiai Nap

                                 Széchenyi István Egyetem, Győr, 2008. szeptember 24.

Kovács Miklós: Az e-learning rendszerű képzés tapasztalatai és ereményei

                                 in:  Távoktatás a felnőttképzésben  Konferencia, XV. Akadémiai Nap

                                 Széchenyi István Egyetem, Győr, 2008. szeptember 24.

 

Dr. Nagy Tamás: MOODLE megoldások a Széchenyi István Egyetemen a nappali és a távoktatásban

                                 in:  Magyar MOODLEMoot Konferencia

                                  Debrecen, 2008. november 14.

Dr. Nyéki Lajos: Az SPSS Clementine 12.0 alkalmazása virtuális tanulási környezet vizsgálatára

                                in:  Oktatás-innováció és minőségfejlesztés az IKT stratégiai integrálásával - Élenjáró módszerek és gyakorlatok a felsőoktatásban  Konferencia, APPI

                                BME, Budapest, 2008. november 21.

Dr. Nyéki Lajos: Távoktatásos hallgatók LMS használatának elemzése

                                in: SPSS Nyári Iskola 2009. Konferencia

                                Veszprém, 2009. július 13.

Dr. Létray Z. - Dr. Földes Z.: Kollaboratív tanulás Virtuális Tanulási Környezetben

                                in: 10. eLearning Fórum 2009. Konferencia

                                SZÁMALK Oktatási és Informatikai ZRt., Budapest, november 11.

Dr. Létray Zoltán: Multidiszciplináris modell a szakképzés tervezéséhez

                                in: IX. Országos Neveléstudományi Konferencia

                                MTA Neveléstudományi Bizottság, Veszprém, 2009. november 19-21.,

Dr. Mészáros Attila - Baróti Enikő: Multidiszciplináris szemléletű pedagógiai módszerek alkalmazása a felsőoktatásban

                                in: IX. Országos Neveléstudományi Konferencia

                                MTA Neveléstudományi Bizottság, Veszprém, 2009. november 19-21.

Dr. Nyéki Lajos: Távoktatásos hallgatók LMS használatának jellemző sajátosságai

                                in: IX. Országos Neveléstudományi Konferencia

                                MTA Neveléstudományi Bizottság, Veszprém, 2009. november 19-21.

Dr. Nagy Tamás: Egyetemi oktatók felkészítése e-tananyagok fejlesztésére, blended learning megoldások alkalmazására a Széchenyi István Egyetemen
in: MoodleMoot2011 Konferencia, 2011. június 23-25.
Szent István Egyetem, Gödöllő

Dr. Nagy Tamás: Moodle megoldások és tapasztalatok a Széchenyi István Egyetemen
in: MoodleMoot2011 Konferencia, 2011. június 23-25.
Szent István Egyetem, Gödöllő

Dr. Nyéki Lajos: A Web Mining CAT újrahasznosításának lehetőségei
in: SPSS Nyári Iskola 2011.
Szeged, 2011. július 12
.

Tanulmányok, tervek, kutatási jelentések:

1.        Dr. Létray Zoltán: Korszerű tanulási környezetek

                          HEFOP 3.5.1. alprogram keretében tanulmány készítése

                          Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007.

2.        Dr. Nyéki Lajos: A moduláris képzés sajátosságai

                          HEFOP 3.5.1. alprogram keretében tanulmány készítése

                          Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007.

3.        Dr. Nagy Tamás: Mérés és értékelés

                          HEFOP 3.5.1. alprogram keretében tanulmány készítése

                          Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007.

                          Dr. Földes Zoltán: Csoportos foglalkozás típusok

                          HEFOP 3.5.1. alprogram keretében tanulmány készítése

                          Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007.

4.        Kovács Miklós: Az egyéniesített képzés módszerei

                          HEFOP 3.5.1. alprogram keretében tanulmány készítése

                          Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007.

5.        Dr. Mészáros Attila: A nem iskolarendszerben oktatók környezeti változói és helyzetük korszerűsítése

                           A szakmai tanárképzés helyzete és korszerűsítése  c. kutatás keretében

                          Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007.

6.        Dr. Mészáros Attila: Oktatás, képzés, szakképzés, továbbképzés helyzetelemzése az építőiparban

                          Tanulmány az EFFIX-Marketing Kft részére Sopron 2008. 05., 1-38. o.

 

 

Disszertáció:

 

 

Nagy Tamás:     Az informatikai-számítástechnikai tudás rétegződése

                          JATE, Szeged , 1995.

 

Földes Zoltán:   A rendszerdiagnosztika pedagógiai vetülete a műszaki szakképzésben

                          JPTE, Pécs, 1996.

Dr. Létray Zoltán: A funkcionális tervezési módszertan alkalmazásának lehetőségei a szakképzés folyamatában (PhD)

                       ELTE, Budapest, 2005.

Dr. Nyéki Lajos: A tantervkészítés automatizálásának lehetőségei (PhD)

                       ELTE, Budapest, 2005.

Dr. Mészáros Attila: Vertikális modularizáció a mérnöktanár-képzésben, különös tekintettel az iskolarendszeren kívüli oktatásra való felkészítésre

                       ELTE, Budapest, 2006.

Kovács Miklós: Az e-learning alapú felsőoktatás minőségbiztosításának pedagógiai kérdései

                        ELTE, Budapest, 2010.