SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

GYŐR

 

 
 
 
 
 
XVIII Országos Tudományos Diákköri Konferencia
 
2007 tavasz
 
 
 
 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Oktatási Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2007 tavaszára 16 szekcióban meghirdeti a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.

 
-                 Hallgatói útmutató az OTDK részvételhez
-                 A SZE által leggyakrabban látogatott OTDK Szekciók összefoglaló adatai
-                On-line nevezési lap
 
 
 
 
 
 
 
Hallgatói útmutató az OTDK részvételhez
 
 

1.    Résztvevők köre:

 

OTDK-n az a hallgató vehet részt, aki TMDK munkáját a 2005/2006 tanévi őszi, tavaszi, vagy a 2006/2007 tanév őszi Intézményi TMDK-n bemutatta és azt a szekció zsűrije az OTDK részvételre javasolta. (erről tájékoztatást az intézeti TMDT szakkordinátorok, vagy a Tudományszervezési és Nemzetközi Csoport (TNCS) adhat)

 

2.    OTDK nevezés:

 

Nevezni az erre a célra központilag készített Nevezési lappal lehet, melyet kizárólag számítógéppel on-line lehet kitölteni.

A nevezés módjai és menetrendje:

 

a.)   Nevezés az OTDT felé

 

       Az OTDT honlapjára feltett on-line űrlapot (http://sql.ph.hu/otdt/28otdk/registration/registration-main.php?=SID) kell kitölteni. Utána az on-line űrlapot az előírt példányszámban ki kell nyomtatni és aláírni . Az on-line kitöltés kötelező, a nevezés csak ebben az esetében is érvényes!

       Végzett hallgató esetében, ha az utolsó tanév második félévében (tavaszi félévben) szerzett jogot az országos konferencián való részvételre, a nevezési laphoz csatolni kell témavezetőjével tett közös nyilatkozatát arról, hogy a végzés félévében bemutatott TDK dolgozat egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos diákköri műhelymunka eredménye. (lsd. melléklet)

 

b.) Nevezés az OTDT kiválasztott szekciója felé

 

A OTDT nevezés csak akkor érvényes, ha fentieken túl a hallgató az adott szekciónak benyújtja:

- Az OTDT nevezési lap másolatát

- a TMDK pályamunkát a szekció által előírt formában, példányszámban

- a pályamunka rezüméjét a szekció által előírt formában, nyelven, példányszámban

- szekciónként eltérően egyéb dokumentumokat is bekérhetnek a nevezési dokumentumokkal egy időben (pl. véleményezés, nyilatkozat stb.) ezekről az egyes szekciók honlapjain található felvilágosítás.

Az egyetemi OTDK részvételt megkönnyíti, ha a teljesen összeállított nevezési anyagot minden hallgató az intézeti TMDT elnökének leadja, és ő összegyűjtve továbbítja a Tudományszervezési és Nemzetközi Csoporthoz a belső határidőig.

Az OTDT nevezési díja 5.000 Ft, melyet központilag az EHÖK keretének terhére az egyetem fizet be.

 

BELSŐ NEVEZÉSI HATÁRIDŐ (adott szekciótól függően)

2006. NOVEMBER 24. (péntek) vagy  2006. DECEMBER 16. (péntek)

 

Eddig a határidőidőig kell a nevezés dokumentumait eljuttatni a Tudományszervezési és Nemzetközi Csoporthoz (Ig. 302.sz.), hogy időben postázhassuk az OTDT és a szekciók felé az anyagot. A határidő után érkező nevezéseknél előfordulhat, hogy csak késve és utólag tudjuk eljuttatni a nevezést a megfelelő helyekre!! Ezért az egyetem nem vállal felelősséget!

 

A Tudományszervezési és Nemzetközi Csoport a nevezések összesítését végzi,

minden hallgatónak saját magának kell – kellő gondossággal – a nevezési anyagot összeállítani!!

 

Terveink szerint az OTDK részvétel költségeit az EHÖK terhére az egyetem fizeti.

 

További Felvilágosítás kérhető és kapható:

 

·        az intézeti TMDT szakkordinátoroktól:

 

Szakcsoportok

TMDT szakmai koordinátor

Építőmérnöki, Építészmérnöki, Környezetmérnöki, Közlekedésmérnöki

Dr Tóth-Szabó Zsuzsa egyetemi docens

Közszolgálati, Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi tanulmányok, Kereskedelem és marketing

Dr. Papp Ilona főiskolai docens

Villamosmérnöki, Mérnök informatikus, Gazdaságinformatikus

Dr. Kallós Gábor egyetemi docens

Gépészmérnöki, Mechatronikai mérnöki, Műszaki menedzser, Műszaki szakoktató

Dr. Halbritter Ernő egyetemi docens

Szociális munka, Egészségügyi szervező, Ápolás és betegellátás

Dr. Nánási Judit főiskolai docens

Zenetanár

Dr. Ruppert István főiskolai tanár

Jogász, Nemzetközi igazgatási

Dr. Smuk Péter egyetemi tanársegéd

 

·        a Tudományszervezési és Nemzetközi Csoportnál (Ig. 302)

·        az Országos Tudományos Diákköri Tanácstól, valamint a szekciót rendező intézménytől

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tájékoztató a Széchenyi István Egyetem hallgatói által leggyakrabban látogatott OTDK Szekciókról 2006. okt.

(pontosabb és friss információ a szekciók honlapjain, illetve a többi szekcióról felvilágosítás található a http://www.otdt.hu web-oldalon)

 

 

 

 

Szekció megnevezése
(felhívás + elérhetőség ha ismert)

Jelentkezési határidő

(nevezési lap+rezümé+dolgozat

elektronikusan is!)

Követelmények:

Informatika Szekció (Miksolc)

2006.04.25-27.

 

2006.január 5.

belső határidő:
2006. dec. 15.

 • 2 pld nevezési lap
 • 1 pld dolgozat írásbeli bírálata
 • 2 pld magyar rezümé írott és 1 pld elektronikus formában
 • 2 pld dolgozat nyomtatott és 1 pld. elektronikus formában

Közgazdaságtudományi Szekció (Miskolc)

2006.04.25-27.

 

2006.január 5.

belső határidő:
2006. dec. 15.

 • 2 pld nevezési lap
 • 2-2 pld magyar  nyelvű rezümé írott és 1 pld elektronikus formában
 • 2 pld dolgozat és 1 pld elektronikus formában

Műszaki Tudományi Szekció (Győr)

2006.04. 2-4.

http://www.sze.hu

2006.január 5.

belső határidő:
2006. jan. 5.

 • 2 pld nevezési lap
 • 2-2 pld magyar és angol nyelvű rezümé írott és 1-1 pld elektronikus formában
 • 2 pld dolgozat és 1 pld elektronikus formában is!

Fizika, Földtudományok és Matematikai Szekció (Szeged)

2006.04.2-4.

 

2006.január 5.

belső határidő:
2006. dec. 15.

 • 2 pld nevezési lap
 • 2 pld magyar rezümé írott és 1 pld elektronikus formában
 • 2 pld dolgozat és 1 pld elektronikus formában is!

Pedagógia, Pszichológia, Közművelődési és
Könyvtártudományi Szekció  (Piliscsaba)

2006.04.2-4.

 

2006.december 1.

belső határidő:
2006. nov. 24.

 • 2 pld nevezési lap
 • 4 pld magyar rezümé írott formában és 1 pld elektronikus formában
 • 3 pld dolgozat + 1 pld. elektronikus formában is.
 • intézményi TMDK konferencia minősítése

Tantárgypedagógiai, és Oktatástechnológiai
Szekció (Debrecen)

2006.04.2-4.

 

2006.január 5.

belső határidő:
2006. dec. 15.

Társadalomtudományi Szekció (Pécs)

2006.04.2-4.

 

2006.január 5.

belső határidő:
2006. dec. 15.

 • 2 pld nevezési lap + elektronikusan is!
 • 4 pld magyar rezümé írott formában és 1 pld elektronikus formában
 • 4 pld dolgozat + elektronikus formában is

Humán Tudományi Szekció

2006.04.2-4.

 

2006.január 5.

belső határidő:
2006. dec. 15.

 • 3 pld nevezési lap
 • 1 pld magyar rezümé írott formában és on-line fel kell tölteni a szekció honlapján
 • 3 pld dolgozat és 1 pld elektronikusan is

Állam- és Jogtudományi Szekció (Balatonfüred)

2006.04.24-26.

 

2006.december 1.

belső határidő:
2006. nov. 24.

 • 2 pld nevezési lap
 • 4 pld magyar rezümé írott és 1 pld elektronikus formában
 • 3 pld dolgozat és 1 pld. elektronikus formában

Orvostudományi Szekció

2006.04.3-5.

 

2006. február 28.

belső határidő:
2005. febr. 16.

·        2 pld nevezési lap

·        3 pld magyar rezümé írott formában és 1 pld elektronikus formában