A Széchenyi István Egyetem
eredménye a
2003. évi Országos Diákköri KoneferenciánNév
Téma
Konzulens
Eredmény
Műszaki Szekció
Lehel Péter	

Csőhajlító szerszám koncepcionális 
tervezése a pro/desktop
felhasználásával

Dr. Halbritter Ernő 
egyetemi docens
Különdíj

Pedagógiai- Pszichológiai Szekció
Kovács Annamária
Egy oktatási intézmény jellegzetes
 konfliktusainak elemzése és egy
alkalmazható konfliktuskezelési
program összeállítása

Dr. Földes Zoltán 
főiskolai docens

II. Díj

Oroszvári Ádám

A környezeti nevelés jelentősége
és lehetőségei

Dr. Vásárhelyi 
Zsuzsanna
főiskolai docens

II. Díj

Fazekas Erika
Az egészséges életmódra nevelés

Dr. Vásárhelyi 
Zsuzsanna
főiskolai docens

Különdíj
Tantárgypedagógiai-Oktatástechnológiai Szekció
Lukács Adrienn
Oktatócsomag készítése a 
rendszermodellezés II. c.

főiskolai tantárgy „File szervezés” c.
témakörének feldolgozásához
Dr. Vásárhelyi 
Zsuzsanna
főiskolai docens

II. Díj

Állam- és Jogtudományi Szekció
Virányi Katalin	
A népszavazás alkotmányos jogának érvényesülése


II. Díj

Horváth Cecília	


III. Díj	

Arányi Attila	III. Díj
Kővágó Gergő	


Kiváló opponens
Németh Attila


Kiváló opponens
Közgazdaságtudományi Szekció
Balogh Zsóka

A klaszter-orientált gazdaságfejlesztés 
felső-ausztriai és hazai gyakorlata a
gépjárműipar példáján
Grosz András 
tud. segédmunkatárs

Különdíj

Venesz Béla	

Üzletmenet-folytonosság biztosítása 
a World Trade Center katasztrófájának
tükrében
Dr. Raffai Mária 
főiskolai tanár

Különdíj
Szabó István

A SAPARD, mint tanulóprogram

Dr. Honvári János 
egyetemi docens

Kiss Miléna
FVM Sapard iroda

I. Díj
Takács Dávid

Az életbiztosításra célzott vagyontervezés
Dr. Farkas Szilveszter 
főiskolai docens
Koppány Krisztián
PhD hallgató


Különdíj

Bálint Tímea

A modern távhőszolgáltatás hatékonyságát
javító gázmotoros fejlesztés megvalósításának
logisztikai és gazdasági elemei

Szabó Lajos 
egyetemi adjunktus

I. Díj

Kiss Lilla 
Veronika

A projekt sikertelenségének okai

Dr. Nagy György László
főiskolai docens

MATCH Különdíja

Németh Krisztina – 
Simon Andrea

Honlap, te drága!	

Dr. Nagy György László
főiskolai docens

MATCH Különdíja

Ferkócza Judit

A pénzmosás elleni nemzetközi küzdelem,
és az offshore, mint a pénzmosás egyik eszköze

Dr. Meyer Dietmar 

II. Díj

Kovács Norbert
Szocializmus és munkanélküliség? 
A munkaerőgazdálkodás problémái a szocialista
magyar gazdaságban

Dr. Honvári János 
egyetemi docens

Különdíj
Kovács Norbert
Változások egy oligopol piac kínálati oldalán, 
avagy a piaci koncentráció alakulása
a biztosítási piacon
Dr. Farkas Szilveszter
főiskolai docens
II. Díj
Baranyai Szabolcs
A horgászturizmus helyzete, és a 
fejlesztésre irányuló törekvések
Győrben és környékén

Dr. Nagy György László
főiskolai docens

II. Díj
Informatika Szekció
Venesz Béla

Az informatikai biztonság tervezésének 
jelentősége a World Trade Center
katasztrófájának tükrében


Dr. Raffai Mária
főiskolai tanár

III. helyezett
Báthori Gábor

Az elektronikus üzletvitel intelligens 
megoldásai
Dr. Raffai Mária 
főiskolai tanár

Különdíj