A Széchenyi István Fõiskola hallgatóinak eredményei a
2001. évi XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Szekcióin 

Szekció megnevezése
Eredmény
TDK dolgozat
Informatika Szekció Különdíj,
Eszterházy Károly
Fõiskola által a legjobb fõiskolai pályamunkának felajánlott tárgyjutalma
Elek Tamás és Mihalovics Sándor mûszaki informatika szakos hallgatók 
"Az ember-gép kapcsolatok speciális kérdései" 
Konzulens dr. Raffai Mária fõiskolai docens.
Közgazdaságtudományi
Szekció
II. helyezés Árkosi József gazdálkodási szakos IV. éves hallgató 
"Fúziók a '90-es években"  Konzulens: dr. Papp Ilona fõiskolai docens
III. helyezés Pásztor Enikõ (IV. éves) és Rehoregh Szilárd V. éves közgazdászhallgató
"Az UNIT-linked és a befektetési alapok összehasonlítása"
Konzulense dr. Farkas Szilveszter fõiskolai docens
III. helyezés Kurovics Norbert és Oláh András  "A biztosítás innovatív értékesítési lehetõsége"
Konzulense dr. Farkas Szilveszter fõiskolai docens
III. helyezés Kiss Katalin III. éves gazdálkodási
szakos hallgató 
"Vállalati vezetõ keresés és kiválasztás" 
Konzulense:dr. Élõ Gábor fõiskolai docens 
Ökonómia Alapítvány különdíja Mester Péter, Major
Ferenc és Nagy Péter V. éves közgazdászhallgatók 
"Befektetés és biztosítás, UNIT linked termékek fejlõdõ piaca Magyarországon"
Konzulens:
dr. Farkas Szilveszter fõiskolai docens
Különdíj Fülöp Gabriella IV. éves gazdálkodási szakos
hallgató 
"Életbiztosítási tanácsadás az interneten" 
Konzulense
dr. Farkas Szilveszter fõiskolai docens
Különdíj Pintér Adrienn III. éves gazdálkodási hallgató
"Konszolidált éves beszámoló magyar és nemzetközi elõírások lapján" 
Konzulense:dr. Csányi Márta fõiskolai docens 
Mûszaki Tudományi
Szekció
I. helyezés Bakó Beáta III. éves környezetmérnök szakos hallgató "A Dreissena polymorpha hossz-tömeg összefüggése és biomasszája a balatoni hínárosban" 
Külsõ konzulens: dr. B. Muskó Ilona tudományos fõmunkatárs, MTABalatoni Limnológiai Kutató Intézete, Tihany. 
Belsõ konzulens: dr. Alexay
Zoltán fõiskolai docens
II. helyezés Sütõ István villamosmérnök szak "Hardveres MP3 lejátszó" Konzulens: dr. Borbély Gábor tanszékvezetõ fõiskolai tanár
II. helyezés Payrits Anita, Nyergesi Ferenc, Osgyán Ferenc, Dezsõ Balázs "Panelépületek felújítása" Konzulensek: Benák Ferenc fõiskolai adjunktus és
Makó Emese tanszéki mérnök 
II. helyezés Komlósi Szabolcs az elmúlt évben
diplomázott gépészmérnök 
"Az optimális félkúpszög  meghatározásának újabb lehetõsége" 
Konzulens: dr. Halbritter Ernõ fõiskolai tanár
MOL Rt Különdíja Szaif Tamás és Horváth Roland villamosmérnök szakos
III. éves hallgató 
"Kapcsolóüzemû tápegység digitalis szabályzóval"
Konzulens dr. Puklus Zoltan fõiskolai docens
Környezetvédelmi
Minisztérium különdíja
Korbel Andrea,
Kómár Bálint, Lázár Mariann, Tóth Tamás, Udvardi Péter, Vida Gitta Kinga
közlekedésmérnök szakos hallgatók 
"A Pannon Volán Autóbuszközlekedési
Részvénytársaság arculati kommunikációja" Konzulens: dr. Nagy György László fõiskolai
docens.
Pedagógia,Pszichológia, Közmûvelõdési és
Könyvtártudományi
Szekció
III. helyezés Surányi Krisztina végzõs mérnök-tanár szakos hallgató 
"A családi nevelés hatásrendszere"
Konzulens: dr. Vásárhelyi Zsuzsanna fõiskolai docens, szakvezetõ
Tantárgypedagógiai, és Oktatástechnológiai
Szekció
III.helyezés Tóth Eszter elmúlt évben mérnök - tanár diplomát szerzett  hallgató 
"Az informatika oktatás eszköz és személyi hátterének vizsgálata Gyõr város középfokú oktatási intézményeiben" dolgozatával Konzulens: dr. Földes Zoltán fõiskolai docens
Társadalomtudományi
Szekció
 Piliscsaba Büki Lívia és Kóbor Krisztina általános szociális munkások 
"Az angliai Bournemouth Egyetem és a Széchenyi István Fõiskola szociális munkás képzéseinek összehasonlítása" 
Konzulensük dr. Budai István tanszékvezetõ fõiskolai
tanár
Állam- és Jogtudományi Szekció I. helyezés Karsai Dániel joghallgató 
"A mulasztásos alkotmánysértés" Konzulens: dr. Papp Imre egyetemi adjunktus
II. helyezés Márkus Anett V. éves joghallgató "A munkaügyi bíráskodás aktuális kérdései és problémái"
Konzulens: dr. Hágelmayer Istvánné egyetemi docens
III. helyezés Bánki Erika ötödéves
joghallgató 
"A gyermekek jogairól szóló New York-i Egyezmény rendelkezéseinek megvalósítása a magyar családjogban" 
Konzulense dr. Herédi Erika
III. helyezés Berta Zsolt végzõs joghallgató 
"Aválasztási formulák" 
Konzulense dr. Papp Imre 
Különdíj Szenthe Zsolt ötödéves joghallgató "A véleménynyilvánítás szabadságának korlátai a közérdekû ügyek vitatása során"
Konzulense dr. Papp Imre.
Különdíj Tarjányi Tamás  végzõs joghallgató 
"A kompromisszumokkal terhelt
alkotmánybíróság megújulási lehetõségei" 
Konzulense dr. Papp Imre.
"kiváló opponens" elismerés Tavaszi Virág IV. éves gyõri joghallgató kiváló szakmai munkája elismeréseként 
Orvostudományi Szekció I. helyezett Pákozdi Zsolt végzõs diplomás ápoló szakos hallgató 
"Ápolási eszközök az ápolásban" Konzulens: dr. Márkus Katalin fõorvos
Különdíj Hiri Kinga végzõs diplomás ápoló szakos hallgató
"Miben sérülnek leginkább a beteg jogok?" 
Konzulens: dr. Gasztonyi Zoltán, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fõorvosa