A Széchenyi István Egyetem hallgatóinak szereplése a

2005. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Szekcióiban

 

Név

 

Szak

OTDK dolgozat címe

Konzulens

Társadalomtudomány szekció

Vigh Edit

I. Díj

jogász

Párton belüli demokrácia elemzése a parlamenti pártok alapszabálya alapján.

Dr. Smuk Péter, egyetemi tanársegéd

Horváth Nikolett

 

szociális munkás

 A szociális munka és a családterápia kapcsolata

 Németh László, főiskolai adjunktus

Prokaj Zsanett

 

nemzetközi kapcsolatok

 Szia! Hogy Vagy? Hallgatói Hangulatjelentés

 Dr Szakál Gyula, egyetemi docens

Szabó Zsolt Roland

 

gazdálkodási kieg. egyetemi

 Cui prodest? - Vigyázat! Manipulálnak. Felkészültek?!

 Dr. Bőhm Antal DSc, tanszékvezető egyetemi tanár

Zámbó Noémi

 

nemzetközi kapcsolatok

 A „cigány” jövő

Dr. Honvári János, egyetemi tanár

Pedagógiai-pszichológiai szekció

Fecser Nikolett

II. Díj

mérnöktanár

 Hogyan él a mi családunk?

 Dr. Vásárhelyi Zsuzsa

Kovács Ottó

III. Díj

mérnöktanár

 A végzős középiskolás tanulók pályaválasztási érettsége

 Dr. Vásárhelyi Zsuzsa

Fülöp Boglárka

 

mérnöktanár

Tanulás és motiváció

 Dr. Vásárhelyi Zsuzsa

Tantárgypedagógiai és oktatástechnológiai szekció

Miklós Gábor 

I. Díj

mérnöktanár

Eljárás kidolgozása az oktatási módszerek megfigyeléséhez

Dr. Nagy Tamás, főiskolai docens

Balázs Anikó-Takács Tímea

II. Díj

mérnöktanár

Oktatástechnológiai tantárgy feldolgozásának egy lehetséges modellje a tanulói aktivitás figyelembe vételével

 Dr. Földes Zoltán, főiskolai docens

Műszaki tudomány szekció

Bencze Zsolt tt

II. Díj

építőmérnök

 A Progressz modulok újrahasznosítása a Holdon

Dr. Horváth András,

Dr. Szepesházy Róbert

Tobak Ferenc

 

gépészmérnök

 Szimulációs megoldások egy mélyhúzási problémánál

 Dr. Halbritter Ernő,

Dr. Kardos Károly, Schaffer Csaba

Közgazdaságtudományi szekció

Magyar Bálint

I. Díj

gazdálkodási

Adósságaink anatómiája

Dr. Honvári János, tanszékvezető egyetemi docens

Joó István

II. Díj

gazdálkodási

A MOL Rt részvényei a tőzsdén

Dobricza Anikó, egyetemi tanársegéd

Szabó Zsolt Roland-Zetkó Károly

II. Díj

gazdálkodási egyetemi

 Az EU-USA gazdasági kapcsolatrendszere

Dr. Veress József, egyetemi tanár

Csordás Izabella

III. Díj

gazdálkodási

Tévképzet(t)ek? Fiatal közgazdászok a XXI. század elején Magyarországon

Dr. Bőhm Antal, egyetemi tanár

Erdős Ferenc

III. Díj

gazdálkodási

 Regionalitás és állami szerepvállalás az elektronikus kereskedelemben

dr. Kallós Gábor, egyetemi docens

Reisinger Adrienn

III. Díj

gazdálkodási

Cash management with excel

Dr. Ferenczi Zoltán egyetemi docens

Szabó Zsolt Roland

III. Díj

gazdálkodási kieg. egyetemi

 gazdasági versenyképesség innovatív fejlesztése

Dr. Honvári János, Dr. Papp Ilona

Varga Katalin

Különdíj

nemzetközi kommunikáció

Az Oriflame marketingkommunikációs munkája

Dr. Nagy György László, főiskolai docens

Éder Zsuzsanna

Főigazgatói különdíj

gazdálkodási

Referencia csoportok szerepe a Vas megyei tinédzserek vásárlási döntéseiben

Dernóczy Adrienn, tudományos segédmunkatárs

Györei Erzsébet

Dékáni különdíj

gazdálkodási

Pályázatok a lehetőségekért?

Dr. Nagy György László, főiskolai docens

Nagy Mónika

Dékáni Különdíj

diplomás ápoló

Az ápolás hatékonysága a kommunikáció függvényében

Dr. Nagy György László, főiskolai docens

Benecz Judit

 

gazdálkodási

 Mi kell a nőnek? A reklámozók szerint

Dernóczy Adrienn, tudományos segédmunkatárs

Farkas Dániel

 

műszaki menedzser

A Flowers Kft marketing tevékenysége

Dr. Nagy György László, főiskolai docens

Fényes Gréta

 

gazdálkodási egyetemi kiegészítő

Miskolc, a nyitott kapuk városa, avagy Miskolc és vonzáskörzetének turisztikai fejlesztési lehetősége

Dr. Nagy György László, főiskolai docens

Gábor Péter

 

műszaki menedzser

A Pannon Calor Kft marketing tevékenysége

Dr. Nagy György László, főiskolai docens

Handli Eszter

 

gazdálkodási

 Kis- és középvállalatok humánerőforrás-politikája

Nagy György László, főiskolai docens

Horváthné Kercza Virág - Nagy Laura

 

gazdálkodási

Önkormányzatok forrásteremtési lehetőségei

Dr. Tárnok Ilona

Kecskeméti Anna

 

gazdász informatikus

Dilemmák a hasznosságról

Takács Dávid, Phd hallgató

Markó Erzsébet

 

gazdálkodási egyetemi kieg.

Az egészségturizmus lehetőségei Bükfürdőn

 Dr. Nagy György László, főiskolai docens

Nagy Károly

 

gazdálkodási

A hungarikumok marketing stratégiája

Udvarhelyi Margit, egyetemi óraadó tanár

Török Balázs

 

gazdálkodási

Reginális vásárlási szokások Pápa és Győr példáján

 Dr. Józsa László, egyetemi docens

Zámbó Noémi

 

nemzetközi kapcsolatok

 Kossuth és a Védegylet

Dr. Honvári János, egyetemi tanár

Zámbó Noémi

 

nemzetközi kapcsolatok

A vár mint vonzerő

Dr. Nagy György László főiskolai docens

Informatika szekció

Gurbán László-Horváth Attila

 

műszaki informatika

A chipkártyák és mágneskártyák összehasonlítása az azonosításban

dr. Kovács János, egyetemi docens

Németh István-Piri Tamás

 

műszaki informatika

Vezeték nélküli hardverkulcs

dr. Raffai Mária, főiskolai tanár

Nagy Károly-Pozsgai Szilárd Imre

 

 

Otthonautomatizálás, avagy intelligens házak vezérlése PIC mikrokontroller segítségével

 Raffai Mária, főiskolai tanár

Állam- és jogtudomány

Géczi Kinga

I. Díj

jogász

 A közigazgatási büntetőhatalom dilemmái a büntetőjog aspektusából

 dr. Lapsánszky András egyetemi tanársegéd

Kiss Viktória

II. Díj

jogász

 A környezetvédelem és a büntetőjog kapcsolata

 dr. Kovács Gábor, egyetemi adjunktus

Korát Viktória

II. Díj

jogász

 A fogyasztóvédelem, különös tekintettel az ökológiai fogyasztóvédelem és a megtévesztés kapcsolatára

 dr. Lapsánszky András, egyetemi tanársegéd

Váczi Péter

II. Díj

jogász

 Modern sacrosanctusok? - avagy az országgyűlési képviselők mentelmi jogáról

 Halmai Gábor tanszékvezető egyetemi tanár és Papp Imre egyetemi adjunktus

Veress Rita

II. Díj

jogász

A munkaügyi ellenőrzés

 dr. Göndör Éva adjunktus témavezető

Horváth András

III. Díj

jogász

 A gyülekezési jog amerikai, német, strasbourgi és magyar gyakorlata

 Dr. Halmai Gábor, tanszékvezető egyetemi tanár

Vándor Csaba

III. Díj

jogász

 Európai szabályozási körkép a kiskorúak számára ártalmas médiatartalmak korlátozásáról

 Dr. Révész T. Mihály, Egyetemi tanár, Mádl András, ORTT Műsorfigyelő- és Elemző Igazgatóság, Igazgató, dr. Lapsánszky András, Egyetemi tanársegéd

Flórián Tamás

Különdíj

jogász

 Gyermekprostitúció

 Dr. Szőcs László egyetemi adjunktus

Jancsó Orsolya

Különdíj

jogász

 A DNS-vizsgálatok szerepe a kriminalisztikában

 Dr. Kovács Gábor, egyetemi adjunktus

Horváth András

Különdíj

jogász

 Közösség elleni izgatás németül és magyarul

 Dr. Gellér Balázs, tanszékvezető egyetemi docens

Rakonczay Ildikó

Különdíj

jogász

 Reklám és szponzoráció a médiatörvényben és az ORTT gyakorlatában

 Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens

Glavanits Judit

 

jogász

Az átalakuló japán gazdasági jogról

Dr. Kállay István főiskolai docens

Bóka Zsolt

 

jogász

 Polgári peres eljárás a Corpus Juris Hungariciben az államalapítástól a mohácsi vészig

 dr. Mezey Barna egyetemi tanár

Zsiga András

 

jogász

 Legitimitás, a láthatatlan erő

 Dr. Szigeti Péter, SZE tanszékvezető egyetemi tanár

Kocsis Mariann

 

jogász

 A kényszergyógykezelés

 dr. Kovács Gábor, egyetemi adjunktus

Virányi Karolina

 

jogász

 A bírósági eljáráshoz való jog – A magyar polgári perjog az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikke tükrében

 dr. Somlai Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Schützenhoffer Dániel

 

jogász

Az agglomeráció közigazgatási jogi kérdései

 Dr. Lapsánszky András egyetemi tanársegéd

Havasi Kornélia

 

jogász

A terrorizmus természetrajza

 Dr. Gellér Balázs, egyetemi docens

Horváth István

 

jogász

Verseny a hírközlésben

 Dr. Lapsánszky András, egyetemi tanársegéd

Váray Mihály

 

jogász

 A római jogi exceptio mai szemmel

 Dr. Földi András egyetemi tanár, az MTA doktora