A 2005. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Szekcióinak
felhívásaiAz OTDK-n való részvétel feltételei:

ˇ        Nevezési lap

Nevezni az erre a célra központilag készített Nevezési lappal lehet, melyet kizárólag számítógéppel lehet kitölteni. Kézzel írt nevezési lap nem elfogadható!

A nevezés módjai és menetrendje:

a.) Az OTDT honlapjára feltett on-line űrlapot (http://www.otdt.hu ) kell kitölteni és elektronikusan továbbítani az OTDT felé. Utána az on-line űrlapot ki kell nyomtatni, aláírni

Az on-line kitöltés nem kötelező, a nevezés Word file-ban kitöltött nevezési lap esetében is érvényes (letölthető itt), az eljárás ugyanaz azzal a különbséggel, hogy ez esetben nem továbbítja a hallgató elektronikusan adatait az OTDT felé, így munkáját megnehezíti.

ˇ        Pályamunka összefoglaló (rezümé) az adott szekció által megadott paraméterek szerint írott, illetve elektronikus formában (floppyn vagy az mmzs@sze.hu e-mail címre)

ˇ        Kész dolgozat eljuttatása a szekcióban előírt határidőig

ˇ        végzett hallgató esetében a pályázó és témavezetőjének külön nyilatkozata (letölthető itt)

További Felvilágosítás kapható:

 

ˇ        az intézeti TMDT elnököknél:

 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet

dr. Papp Ilona (Marketing és Menedzsm. Tsz)

Állam és Jogtudományi Intézet

dr. Smuk Péter (Alkotmányjogi és Pol.tud. Tsz)

Közlekedési és Gépészmérnöki Intézet

dr. Halbritter Ernő (Anyagism. és Járműgy. Tsz)

Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

dr. Égertné dr. Molnár Éva (Informatika Tanszék)

Építési és Környezetmérnöki Intézet

dr. Zseni Anikó (Környezetmérnöki Tanszék)

Egészségügyi és Szociális Intézet

dr. Nánási Judit (Egészségtudományi Tanszék)

Zeneművészeti Intézet

Ruppert István

ˇ        a Tudományszervezési és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportnál (Ig. 302),

ˇ        az Országos Tudományos Diákköri Tanácsnál, valamint

ˇ        a szekciót szervező intézménynél:

 

Összefoglaló táblázat a 2005. évi OTDK Szekcióiról

 

Szekció megnevezése
(felhívás + elérhetőség ha ismert)

Követelmények:

 

Jelentkezési
határidő

(nevezési lap+rezümé+dolgozat

elektronikusan is!)

Informatika Szekció

2005.03.21-23.

 • 2 pld nevezési lap
 • 1 pld dolgozat írásbeli bírálata
 • 2 pld magyar rezümé írott és 1 pld elektronikus formában
 • 2 pld dolgozat

2004.december 20.

belső határidő:
2004
. dec. 17.

Közgazdaságtudományi Szekció

2005.04.27-29.

 • 2 pld nevezési lap
 • 2-2 pld magyar és angol nyelvű rezümé írott és 1-1 pld elektronikus formában
 • 2 pld dolgozat + elektronikus formában is!

2004.december 20.

belső határidő:
2004
. dec. 17.

Műszaki Tudományi Szekció

2005.03.22-24.

 • 2 pld nevezési lap
 • 2 pld magyar rezümé írott és 1 pld elektronikus formában
 • 2 pld dolgozat kötve, nem spirálozva, + elektronikus formában is!
 • szállás- és ellátást igénylő lap

2004.december 20.

belső határidő:
2004
. dec. 17.

Fizika, Földtudományok és Matematikai Szekció

2005.03.21-23.

 • 2 pld nevezési lap
 • 2 pld magyar rezümé írott és 1 pld elektronikus formában
 • 2 pld dolgozat + elektronikus formában is!
 • végzett hallgató esetében a diplomaterv

2004.december 20.

belső határidő:
2004
. dec. 17.

Pedagógia, Pszichológia, Közművelődési és
Könyvtártudományi

Szekció

2005.03.21-23.

 • 2 pld nevezési lap
 • 4 pld magyar rezümé írott formában és 1 pld elektronikus formában
 • 3 pld dolgozat + 1 pld. elektronikus formában is.
 • intézményi TMDK konferencia minősítése

2004.december 20.

belső határidő:
2004
. dec. 17.

Tantárgypedagógiai, és Oktatástechnológiai
Szekció

 

2005.04.06-08.

 • 2 pld nevezési lap
 • 3 pld magyar nyelvű rezümé írott + elektronikus formában is
 • 1 pld fénykép a szerző(k)ről elektronikus formában
 • 2 pld dolgozat + elektronikus formában is.

2004.december 20.

belső határidő:
2004
. dec. 17.

Társadalomtudományi
Szekció

2004.03.21-23.

 • 2 pld nevezési lap + elektronikusan is!
 • 2 pld magyar rezümé írott formában és elektronikus formában
 • 3 pld dolgozat + elektronikus formában is (2 pld dolgozaton csak jelige szerepelhet!)

2004.december 3.

belső határidő:
2004
. dec. 1.

Humán Tudományi Szekció

2005.03.21-23.

 • 3 pld nevezési lap
 • 3 pld magyar rezümé írott formában és elektronikus formában
 • 3 pld dolgozat 

2004.december 3.

belső határidő:
2004
. dec. 1.

Agrártudományi Szekció

2005.03.31-04.02.

 • 2 pld nevezési lap
 • 3-3 pld magyar és angol nyelvű rezümé írott és 1-1 pld elektronikus formában
 • 2 pld dolgozat 

2004.december 20.

belső határidő:
2004
. dec. 17.

Állam- és Jogtudományi Szekció

2005.03.21-23.

 • 2 pld nevezési lap
 • 4 pld magyar rezümé írott és 1 pld elektronikus formában
 • 3 pld dolgozat és 1 pld. elektronikus formában

2004.december 3.

belső határidő:
2004
. dec. 1.

Biológia Szekció

2005.03.21-24.

 • 2 pld nevezési lap
 • 4 pld magyar rezümé írott és 1 pld elektronikus formában
 • 3 pld dolgozat 

2004.december 20.

belső határidő:
2004
. dec. 17.

Hadtudományi Szekció

2005.04.20-21.

 • 2 pld nevezési lap
 • 2 pld magyar rezümé írott formában és 1 pld elektronikus formában
 • 3 pld dolgozat bekötött formában és
  1
  pld elektronikus formában

2004.december 20.

belső határidő:
2004
. dec. 17.

Kémiai és Vegyipari
Szekció

2005.03.21-23

 • 2 pld nevezési lap
 • 2 pld magyar nyelvű rezümé írott formában
 • 2 pld dolgozat

2004.december 3.

belső határidő:
2004
. dec. 1.

Orvostudományi Szekció

 • 2 pld nevezési lap
 • 3 pld magyar rezümé írott formában és 1 pld elektronikus formában

 

2005. február 20.

belső határidő:
2005
. febr. 17.

Testnevelés és Sporttudományi Szekció

2005.03.21-22.

 • 2 pld nevezési lap
 • 2-2 pld magyar és angol nyelvű rezümé írott formában és 1-1 pld elektronikus formában
 • 1 pld dolgozat

2004.december 20.

belső határidő:
2004
. dec. 17.

Művészeti és Művészettudományi Szekció

2005.03.30-04.02.

 • 4 pld nevezési lap
 • 3 pld Intézményi konferencia írásbeli ajánlása + elektronikusan is
 • 3 pld a mű és az alkotófolyamat ismertetése 2-4 oldalon + elektronikusan is
 • dolgozatoknál:
  • 2 pld. magyar rezűmé + elektronikusan
  • egyéb: lsd. a szekció felhívásában
 • művészeti alkotásnál:
  • 2 pld adatlap
  • A/5 fotó a műről (300 dpi)
  • egyéb: lsd a szekció felhívásában
 • előadóművészeti tevékenységnél:
  • műsorterv (15 perc)
  • az előadandó mű szövege, ill. partitúrája