Dr. Gáspár Csaba

egyetemi tanár, az MTA doktora


Click here for the English version.

Alapinformációk:

 

 

parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei

perem-integrálegyenlet módszer

multigrid módszerek

egyenlőtlen (quadtree) cellafelbontáson alapuló módszerek

numerikus áramlásmodellezés

interpolációs módszerek szabálytalan pontrendszeren

rácsmentes módszerek

 

 

e-mail: gasparcs@math.sze.hu

szobaszám: D707

levélcím: Széchenyi István Egyetem, Matematika és Számítástudomány Tanszék, 9007 Győr, Pf. 701Vissza az Egyetem honlapjára.