1. Tankönyvek és jegyzetek

 

 1. Marton L.: Bevezetés a PL/I nyelvű programozásba Tankönyvkiadó,

Budapest, 1981 J 19-516

 1. Marton L.: Programozási példatár Tankönyvkiadó, Budapest, 1982 J 19-561
 2. Marton L.: A HT-1080Z számítógép BASIC nyelvű programozása Tankönyvkiadó, Budapest, 1985 J 19-578
 3. Marton L. (szerk.): Bevezetés a számítástechnikába INFO-NET Győr 1992, 1993, 1994
 4. Marton L. - Pukler A. - Pusztai P.: Bevezetés a programozásba NOVADAT Győr 1992, 1993, 1995, 1998 ISBN 963 04 3432 6
 5. Marton L.: Bevezetés a Pascal nyelvű programozásba NOVADAT Győr 1994, 1996, 1998 ISBN 963 9056 05 7
 6. Marton L. (szerk.): Bevezetés a számítástechnikába NOVADAT Győr 1995, 1996, 1997
 7. Marton L.-Fehérvári A.: Algoritmusok és adatstruktúrák NOVADAT Győr 2002,      ISBN 963 9056 33 2

 

 

2. Disszertációk

 

1.      Marton L.: Egyszerű kontextusmentes nyelvek Egyetemi doktori disszertáció. JATE TTK Szeged 1975.

2.      Marton L.: A forgalomelosztás számítástechnikai modelljeinek vizsgálata és fejlesztése PhD disszertáció. BME Közlekedésmérnöki Kar Budapest 1999.

 

3. Szakfolyóiratokban megjelent publikációk

 

 1. Marton L.: Optimális úthálózatok meghatározása. KTMF Tudományos Közlemények 1977/2
 2. Marton L.- Bakó A.: A k-adik legrövidebb út meghatározása csomóponti veszteségek esetén. KTMF Tudományos Közlemények 1, 371-375 (1978)
 3. Marton L.: Minimálisút algoritmusok közlekedési hálózatokra. KTMF Tudományos Közlemények 2, 219-222 (1979)
 4. Bakó A.- Marton L.- Takács B.- Vesztergál L.: Városi úthálózat változatok gazdaságossági elemzése. Városi Közlekedés 5, 245-262 (1981)
 5. Bakó A.- Marton L.- Takács B.- Vesztergál L.: Egy interaktív modell úthálózatok optimalizálására. KTMF Tudományos Közlemények 1, 33-36 (1981)
 6. Marton L.: Egy kisszámítógépes adatfeldolgozási rendszer KTMF Tudományos Közlemények 1981/2
 7. Marton L.: Vasúti biztosító-berendezések számítógépes minősítési rendszere. Közlekedéstudományi Szemle 1983/1
 8. Bauer P. - Marton L.:A városi közforgalmú közlekedés forgalommegosztás számítógépi adatbázisa. Városi Közlekedés 2, 76-82 (1984)
 9. Marton L.: A csomópontok kezelése a forgalomelosztási eljárásban. Városi Közlekedés 5, 281-284 (1996)
 10. Marton L.: Számítógépes forgalomelosztás Új Alaplap 6, 7-10 (1996)
 11. Marton L.:A NETWINFO programrendszer Új Alaplap 6, 13-14 (1996)
 12. Marton L.: A forgalomelosztási feladat egy útkereső eljárása. Közlekedéstudományi Szemle 7, 248-253 (1996)
 13. Marton, L.- Pusztai, P.: Gráfok és hálózatok kezelése számítógéppel I.-VI. (cikksorozat) Új Alaplap 4-9, (1997)

14.              Marton L.: Az autópálya viszonylati díjkedvezmények modellezése a számítógépes forgalomelosztási eljárásban Közúti Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Szemle 11, 415-417 (1997)

 1. Marton L.: Egy címkéző eljárás a legrövidebb utak fájának meghatározására ritka hálózatokban. Alkalmazott Matematikai Lapok 19, 115-132 (1999)
 2. Marton, L.: Modelling motorway toll in traffic assignment Slovak Journal of Civil Engineering 4, 22-26 (1998)
 3. Marton L.:A megújult NETWINFO úthálózat-tervező programrendszer

Közúti - és Mélyépítési Szemle 1,53.évf 2003.január  21-24 (2003)

 1. Marton L.: A label-setting algorithm for calculating shortest path trees in

sparse networks.HEJAelektronikus folyóirathttp://heja.szif.hu/ANM/ANM-030323-A/anm030323a.pdf

 

4. Konferencia-kiadványokban megjelent publikációk és előadások

 

1.      Marton L. - Zaupper T.: K-adik utas algoritmusok. Matematikai és számítástechnikai módszerek a közlekedés tervezésében és irányításában II. Győr, KTMF 1978 26 - 32

2.      Bakó A.- Marton L.: Közlekedési hálózatok optimalizációja. Matematikai és számítástechnikai módszerek a közlekedés tervezésében és irányításában III. Győr, KTMF 1979

3.      Bakó A.- Marton L.: AMT eljárás területi tervezési feladatok megoldására. I. Magyar AMT Konferencia, Budapest, 1982.

4.      Bakó A.- Marton L.: Komplex forgalomtervezési eljárások számítógépes megvalósítása. KTMF IV. Tudományos Ülésszak, Győr, KTMF 1984.

5.      Bauer P. - Marton L.: Számítógépes tömegközlekedési adatbázis. KTMF IV. Tudományos Ülésszak, Győr, KTMF 1984.

6.      Bakó A.- Berényi J. - Marton L. - Szántai T.: Gyalogosforgalmi terek tervezése személyi számítógéppel. KTMF V. Tudományos Ülésszak, Győr, KTMF 1987.

7.      Bakó A.- Marton L.: Road networks and traffic information system. Conference of computer applications in road and transport planning. Győr, KTMF 1990

8.      Kálmán - Cs. - Koren - L. Marton: Informationssystem für Strassennetze Computeranwendungen für Strassenentwurf und Verkehrsplanung, Internationaler Workshop Technische Universität Graz, 1991

9.      Marton L. - Pusztai P.: Úthálózati információs és tervező rendszer INFO '91 konferencia, Békéscsaba, 1991

10.  L. Marton - P. Pusztai: Informationssystem und Verkehrsumlegung für Strassennetze.Computeranwendungen für Strassenentwurf und Verkehrsplanung, Internationaler Workshop Technische Universität Graz, 1991

11.  Kálmán L. - Marton L. - Pusztai P. : A NETWINFO úthálózati és forgalmi információs rendszer. Közúti közlekedési nyári egyetem Győr, 1993

12.  Marton L. - Pusztai P.: Egy közlekedési hálózat információs és értékelő rendszere. Főiskolák oktatói konferenciája, Kaposvár, 1993

13.  M.Csicsely-Tarpay - A.Bakó - L.Gáspár - L.Marton : Hungarian pavement management system for the road network of a city. International Conference on Pavement and Airfield management. Singapur, 1995.

14.  Marton, L.:A közlekedési hálózatok tervezésének néhány adatmodellezési problémája SZIF Jubileumi Tudományos ülésszak Győr (1998)

15.  Marton L. - Vizi, N.: A NETWINFO közlekedéstervezési programcsomag alkalmazásai. Nemzetközi közlekedési nyári egyetem Győr 1999. június 7-9.

16.  Marton L.: A programozás oktatásának problémái. INFO Savaria 2000 Szombathely 2000. április 7.

17.  Marton L.: Az objektumorientált programozás oktatásának problémái. VEAB Számítástudomány és alkalmazásai munkabizottsági ülés Veszprém 2000. Május 26

18.  Marton, L.- Pusztai, P.: On modeling and computing traffic assignment EURO XVII 17. European Conference on Operational ResearchBudapest ,Hungary July 16-19, 2000

19.  Marton L.: Számítástechnikai modellek és megvalósítások a közlekedési hálózattervezésben Szegedi Tudományegyetem TTK Informatikai Tanszékcsoport szeminárium Szeged 2001. április 24

 

5. Kutatási - fejlesztési zárójelentések és rendszerdokumentációk

 

1.    Bakó A.- Marton L.: Forgalomelőrebecslési módszerek összehasonlító vizsgálata és paraméterbecslése számítógéppel. KTMF, 1976

2.    Marton L.: Tömegközlekedési ráterhelési módszerek kutatása és programjai. KTMF - METROBER, 1978

3.    Bakó A.- Marton L.: Győr baleseti adatfeldolgozása. KTMF - Győri Városi Tanács, 1979

4.    Bakó A.- Bauer P. - Marton L.: A budapesti számítógépes tömegközlekedési ráterhelési modell továbbfejlesztése. KTMF - METROBER, 1981

5.    Bakó A.- Bauer P. - Marton L.: Tömegközlekedési hálózatok vizsgálata számítógépes ráterheléssel KTMF - METROBER, 1981

6.    Bakó A.- Bauer P. - Marton L.: Matematikai algoritmusok és számítógépes feldolgozás Győr tömegközlekedési fejlesztési tervéhez. KTMF - VÁTI, 1981

7.    Bakó A.- Bauer P. - Koren Cs. - Marton L.: Győr tömegközlekedési fejlesztési terve. KTMF - Győri Városi Tanács, 1982

8.    Bakó A.- Bauer P. - Koren Cs. - Marton L.: A győri általános rendezési tervhez számítógépes optimalizálási eljárás kifejlesztése. KTMF - Győri Városi Tanács, 1982

9.    Bakó A.- Bauer P. - Marton L. - Takács G.: Tömegközlekedési hálózatok nyilvántartó és kezelő rendszere. KTMF - VÁTI, 1982

10.Bakó A.- Marton L.: A győri általános rendezési tervhez számítógépes optimalizálási eljárás kifejlesztése és alkalmazása KTMF 1982

11.Bauer P. - Marton L.: Mikroszámítógépes gépjárműkárszámítási rendszer Állami Biztosító 1983

12.Kiss J. - Marton L.: Lakásigénylés nyilvántartási rendszer Kaposvári Városi Tanács 1984

13.Kiss J. - Marton L.: Tanácsi határozat információs rendszer KTMF - Győri Városi Tanács, 1984

14.Kálmán L. - Koren Cs. - Marton L. - Raffai M.: Program of training and instruction in the field of road network development and traffic control planning. UNDP projekt - KTMF, 1985

15.Marton L.: Gépjármű üzemanyagfogyasztás-mérés információs rendszer Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet 1985

16.Marton L.: Gépjármű üzembentartási engedély információs rendszer Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet 1986

17.Marton L. - Szántai T.: Gyalogosforgalmi terek szimulációja KTI Budapest,1987

18.Marton L.: Közutak üzemeltetési információs rendszere Közúti Igazgatóság Győr 1990

19.Kálmán L. - Koren Cs. - Marton L.: Az 1987. évi országos célforgalmi vizsgálat feldolgozási rendszere. KTI TRANSINNOV - SZIKTMF, 1988

20.Marton L.: TUTPMS: Helységek optimális burkolat karbantartási rendszere. ITS Kft. Budapest, 1993

21.Kálmán L. - Koren Cs. - Marton L.: M3 autópálya forgalmi és bevételi tanulmány. BAUCONSULT mérnökiroda Győr, 1996

22.Marton, L.- Pusztai, P.:A NETWINFO programrendszer felhasználói kézikönyve Bauconsult Mérnökiroda, Győr, 1998

23.Marton, L.- Pusztai, P.:A NETWINFO 2000 programrendszer felhasználói kézikönyve Dr.Kálmán Mérnökiroda, Győr, 2000

 

6. Lektorálás

 

1.    Nyéki L.- Nagy T.: Turbo Basic LSI Oktatóközpont, Budapest 1991 ISBN 963 576 079 5

2.    Raffai M.: A szoftver világa NOVADAT, Győr 1995 ISBN 963 85262 9 7

3.    Szijártó M.(szerk): Számítástechnika alapjai NOVADAT, Győr 1999 főiskolai jegyzet

4.    Nyéki L.: Az informatika oktatásának módszertana SZIF 2000, Győr 1999 főiskolai jegyzet

 

 1. Tudományos Diákköri Dolgozatok

 

1.    Locher K.: Címke-beállító minimális fa építő módszerek HTDK 1995

2.    Márk M.: Útkeresés hálózatokon XXIII. OTDK Informatika szekció Szeged 1997

3.    Czifra G., Németh T., Polgár Z.:Autópálya díjbeszedő kapuk szolgáltatási színvonalának minősítése sztochasztikus szimulációval: XXIV. OTDK Műszaki szekció Budapest 1999, 2. helyezés

 

 1. Elektronikus publikációk

1.Marton, L.- Pusztai, P.: Gráfok és hálózatok kezelése számítógéppel I.-VI.  (cikksorozat)

www.prog.hu 2002