Széchenyi István Egyetem
MTK, Jedlik Ányos Intézet

Matematika és Számítástudomány Tanszék

Programozási nyelvek és paradigmák (NGB_SZ014_1)
Tematika és tantárgyi követelmények

2008/2009 tanév I. félév

Szakok: minden BSc-s szak, ahol a tárgyat tanulják

Tantárgyfelelős:

dr. Szörényi Miklós

Oktató:

Pukler Antal

Tematika:

Pukler Antal

Előtanulmányi feltételek:

NGB_IN001_3

Heti óraszámok:

3 kontaktóra

 

2 önálló munka

A félévzárás módja:

vizsga

Kreditérték:

4 kreditpont

 

A tananyag ütemezése

Hetek

Tananyagrész

1.

A követelmények ismertetése. Programozási nyelvek és programozási szemléletek kialakulása, története.

2.

A programozási nyelvek elemei: jelkészlet, literálok, azonosítók, műveleti jelek, operandusok, utasítások (értékadás, blokkutasítások, elágazás vagy szelekció, iterációs utasítások).

3.

A szintaktika leírása. BNF leírási mód. A szintakszisgráf.

4.

Az adattípus fogalma, az absztrakt adattípus. Megvalósítási elvek.

5.

Standard adattípusok, megvalósításuk.

6.

A mutatótípus.

7.

Típuskonstrukciók. (Direktszorzat, unió, iterált típusok.)

8.

A kifejezés. A kifejezések kiértékelése I.

9.

A kifejezés. A kifejezések kiértékelése II.

10.

A program, alprogramok (eljárás, függvény) paraméterezés.

11.

Kivételkezelés.

12.

Funkcionális programozás.

13.

Logikai programozás.

14.

Összefoglalás

 

Félévközi követelmények

Zárthelyik

Oktatási hét

Témakör, a lebonyolítás, az értékelés és a pótlás módja

7. héttől folyamatosan

Tesztírás hat alkalommal az órán.

 

A félévzárás módja, a tantárgyi jegy kialakításának szempontjai

Az aláírás megszerzésének feltétele legalább három teszt megírása!

A három legjobb teszteredmény legalább 50%-os összeredménye ad jogot a vizsgán való részvételre. Ha nem sikerül legalább 50%-os teljesítés, akkor a vizsga letételéhez tesztírással, legalább 60%-ot teljesítve lehet jogot szerezni. A teszt megírására vizsganapon, a vizsga előtt lesz lehetőség.

Irodalom

Kötelező irodalom

Nyékyné Gaizler Judit Programozási nyelvek, Kiskapu kiadó, 2003.

 

Ajánlott irodalom

Marton L. – Fehérvári A.: A PASCAL programozási nyelv.

Bauer Péter: Programozás I.-II.

Varjasi Norbert: Programozás III.

Győr, 2008. szeptember 10.

Tanszékvezető

 

Tantárgyfelelős

 

Oktató

 

Hallgatói képviselő