"Nem helytálló sok ipari pszichológus állítása, miszerint az ember természeténél fogva ellenáll a változásoknak. Ha ez igaz lenne, akkor sem az égben, sem a földön nem születnének új dolgok. De azért vannak feltételei a változtatásra való hajlamnak! A változtatásnak ésszerûnek kell lenni, elõrelépést, fejlõdést kell eredményezni. És nem lehet olyan mértékû és olyan gyors, amely az ember pszichológiai énjébõl tiltakozást, ellenállást vált ki."
PETER DRUCKER
 
BPR Üzleti Folyamatok Újjászervezése
Módszertanok, sikertényezõk, kudarcelemek
 • ISSN: 1419 8967
 • ISBN: 963 9056 21 9
 • Szerzõ: Raffai Mária dr.
 • Kiadó: Novadat Bt.
 • Oldalszám: 127 oldal
 • Kiadás dátuma: 1999 április 
 • Borítóterv: ItergIfar Studio
 • Megrendelhetõ:
  • ALEXANDER Alapítvány 9026 Gyõr, Hédervári út 49/a 
  • NOVADAT BT. 9028 Gyõr, Ûrhajós u. 89. 
 • Megvásárolható:
  • a Líra és Lant, a Kiskapu, Libri, SZÁMALK könyvesboltjaiban és a Mûszaki Könyváruházban

  •  

A 90-es évek elején a menedzsment az üzleti tevékenység hatékonyságának növeléséhez új utakat keresett, és a megoldást az üzleti folyamatok újjászervezésében látta. A szakkönyvben a szerzõ tárgyalja a fejlesztés, az innováció szükségességét, ismerteti azokat a módszertanokat (Hammer-Champy, Manganelli-Klein, Rummier-Brache, Davenport stb.), amelyeket eddig a legsikeresebben alkalmaztak. A BPR-projektek eredményességét elemezve a szakkönyv tárgyalja a sikerhez vezetõ út feltételeit és körülményeit, de nem hallgatja el azokat a tényezõket sem, amelyek kudarchoz vezették az alkalmazókat. A könyv rövid áttekintést nyújt az újjászervezési módszer-tanokról azon menedzserek számára, akik az üzleti folyamatokat hatékonyabban kívánják végezni, de hasznos olvasmány azoknak a menedzserképzésben résztvevõknek is, akik most ismerkednek az innováció módozatainak lehetõségeivel.

A szakkönyvet azzal a szándékkal ajánljuk az Olvasónak, hogy egy sokak által még ma is „varázsmódszer”-nek hitt megoldás alkalmazása elõtt ismerje meg a különbözõ módszertani lehetõségeket, az alkalmazásban rejlõ veszélyeket és kockázatokat, és természetesen a sikerhez vezetõ utat is. A BPR filozófiájának és módszereinek alkalmazása a kudarcok ellenére is hatékony lehetõség, amelynek tudatos, az adott vállalati kultúrához és körülményekhez illesztése nagy valószínûséggel sikerre vezet.


Home Elõadások, cikkek   Könyvek