Raffai Mária

 

kutatási témák  közélet  kitűntetések  oktatás  szakkönyvek  publikációk  Fotó Galéria

 

Leánykori név: Sebesztha Margit Mária
Végzettség:
alkalmazott matematikus közgazdász,   számítástechnikai szakközgazda
Tudományos fokozatok:    egyetemi doktori cím, közgazdaságtudományi Ph.D. fokozat
Munkahely: Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Informatika Tanszék
Munkakör: professzor, főiskolai tanár
Munkahelyi telefon: (96) 503-400/35-25; (96) 613-525 
E-mail cím:  raffai@sze.hu

English

Kutatási területek

Módszertani kutatások  [1996, 1999,  2003]

Üzleti folyamatok modellezése, döntéstámogatás

Informatikatörténet-kutatás

Visszatekintés az ezredfordulóról a dicső múltra avagy Ahogyan én láttam a hazai számítástechnika fejlődését

Oktatási módszertanok, oktatás-minőségbiztosítás, tananyagfejlesztés

A kutatómunka nemcsak publikációs eredményekben nyilvánul meg, hanem azokban a testületekben, szervezeti munkában is megmutatkozik, amelyeknek aktív, kezdeményező és szakmai munkáját segítő tagja/vezetője: az  NJSZT alelnöke, a Győr-Moson-Sopron m.-i Területi Szervezeti elnöke, tagja a VEAB Rendszerfejlesztési Szakosztálynak, az Operációkutatási Társaságnak, a Gazdaságmodellezési Társaságnak, a Computer Society-nek, az OTUG-nak (Objektumorientált fejlesztők nemzetközi csoportja), az  IFIP TC 8 Technikai Bizottságának magyarországi képviselője, alapítója és elnökségi tagja a Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórumnak, a GIKOF Journal létrehozója és főszerkesztője, a Győri Akadémiai Klub tagja, valamint számos tudományos konferencia (hazai és nemzetközi) programbizottságának tagja, illetve elnöke.

vissza a lap elejére

Raffai Mária :

Oktatott tárgyak/szakok - oktatási információk

 

 

A tantárgyi linkeken további aktuális információk található
a tantárgyakról (tematika, vizsgatémakörök stb.)


     Díjak, kitüntetések
 

 

IFIP Internal Service Award - 2010

 Az IFIP nemzetközi szervezet Internal Service Award-ot azoknak a szakembereknek ítélik, akik nemzetközi szakmai rendezvények, konferenciák szervezésében, lebonyolításában, színvonalas publikációk megjelentetésében aktív szerepet vállalnak. A vállalati információrendszerek fejlesztésében nyújtott kiemelkedő tevékenységért adományozott díjat Basie von Solms az IFIP elnöke adta át Brisbane-ben (Ausztrália).

 

 A Magyar Informatikáért - 2006

  

 

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium A MAGYAR INFORMATIKÁÉRT kitűntetésben részesíti az informatika szakterületén végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismeréseként az informatika szakma arra leginkább méltó képviselőit. A díjat a március 15-i állami ünnepségek keretében Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter adta át. kapcsolódó linkek: IHM; NJSZTIT-Business; hirTV; győrKredit;

Az év informatika oktatója '2005 díj

   

 

Az évente egyszer adományozott, ösztöndíjjal is járó díjat a VISZ (Vezető Informatikusok Szövetsége) írja ki az informatikus képzést végző felsőoktatási intézmények számára. A díjjal a VISZ az informatikusképzésben közreműködő legkiválóbb oktatókat kívánja elismerni, azok szakmai tudományos tevékenysége, oktatáspolitikai szervezőmunkája, és elhivatottsága, elkötelezettsége alapján. Az Egyetemek, főiskolák vezetői által benyújtott előterjesztéseket egy szakértőkből és szakújságírókból álló zsűri minősíti, az odaítélésről a zsűri javaslata alapján a VISZ Elnöksége dönt. Az értékelés legfontosabb szempontjai:

- aktív részvétel a korszerű témákkal foglalkozó tantárgyak bevezetésében, oktatási segédletek, jegyzetek írása, azok ingyenesen elérhetővé tétele (pl. Internet)

- az oktató által irányított TDK-sok, diplomatervezők, önállókutatást végző doktoranduszok száma, a velük való foglalkozás gondossága, színvonala

- az oktatás minőségének a megítélése az elmúlt 3 év hallgatói véleményei és a Hallgatói Önkormányzat írásos értékelése alapján.

A díj ünnepélyes átadására 2005. december 20-án került sor Budapesten a Parlament Kávézójának dísztermében. Az egyetem javaslatát dr. Czinege Imre terjesztette elő, a díjat dr. Jungbauer József a VISZ elnöke adta át.


Mestertanári kitüntetés '2003

 

A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében 2003. november 4.-én rendezett ünnepi ülésen az Országos Tudományos Diákköri Tanács Mestertanár Aranyéremmel jutalmazta Raffai Máriának az elmúlt évtizedekben végzett eredményes tudományszervezői és tehetség-gondozási munkáját. A kitüntetést Magyar Bálint oktatási miniszter és Vizi E. Szilveszter az MTA elnöke adták át.

További információk 


Publikációs nívódíj '2001
A 2001 évi, szakkönyv kategóriában meghirdetett Publikációs Nívódíjat Raffai Mária  "Objektumok az üzleti modellezésben - Az objektumorientált fejlesztés elvei és módszerei " című szakkönyve nyerte el. A könyv a szerző többéves kutatómunkájának a terméke, amelyet számos, hazai és nemzetközi konferencia-előadás és egyéb publikáció, valamint kutatási jelentések és oktatási tananyagok fémjeleznek (lásd publikációk és szakkönyvek ). A szakkönyv számos értékkel rendelkezik, így

A korábbi fejlesztési szemlélettől számos sajátosságban eltérő paradigma sajátosságainak elméleti megközelítése, a komponens-elvet és a modell-elemek újra-felhasználásának jelentőségét hangsúlyozó szemlélet szakkönyv formájában történő megjelenése

A modellezési mintákkal kiegészített szak-könyv eredményesen használható mindazon fejlesztők, menedzserek és felhasználók számára, akik az üzleti munkában korszerű, intelligens megoldásokat kívánnak alkalmazni: A szakkönyv különös értékét az adja, hogy a szerző tudományos igénnyel vizsgálja az objektumorientált paradigma és módszerek esszenciáját, definiál és rendszerez, és azokra a kérdésekre fókuszál, amelyek valóban hozzájárulnak magas sínvonalú informatikai fejlesztési eredményekhez


Publikációs nívódíj '2000

A 2000. évi publikációs nívódíjat a Széchenyi István Főiskola Raffai Máriának az 1999. novemberében megjelent, az RTEBP újjászervezési módszertant   kézikönyvként ismertető szakkönyvért ítélte oda.  A módszertan kidolgozását több éves kutatómunka előzte meg, amelynek több fázisa és részeredményei voltak. ezeket a szerző nemzetközi konferenciákon és szaksajtóban egyaránt publikálta. A hazai üzleti kultúrákra adaptált módszertan kifejlesztését megelőző kutatási tanulmányok:

A szakkönyv , amelyhez szervesen kapcsolódik a szerző által korábban készített " BPR újjászervezési módszertanok " című, a módszertanokat és az újjászervezési megoldások hatékonyságát elemző szakkönyv, kiválóan használható azon hazai vállalati vezetők és fejlesztők számára, akik BPR projekteket indítanak, menedzselnek.


Neumann díj (1999)

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság az 1999 évi Neumann díjat, amely a Társaság legmagasabb szintű kitűntetése az alábbiak miatt ítélte oda Raffai Máriának:

Raffai Mária terv-matematika szakos okleveles közgazdászként az elmúlt két évtizedben sok-rétű kutatási munkát végzett, több hazai és nemzetközi, elsősorban az információtechnológia hatékony alkalmazására irányuló kutatási projektben dolgozott. Tudományos munkásságának fókuszát az információtechnológiai lehetőségek hatékony alkalmazásának módszertani aspektusa képezi, így az információrendszerek elméletével, modellezésével és fejlesztésével, az objektumorientált elemzési/tervezési módszerekkel, az IT üzleti életre gyakorolt hatásával, valamint informatika-történeti kutatással foglalkozik. Matematikai vénája miatt kutatásaiban hangsúlyos szerepet kapnak az operációkutatási és matematikai statisztikai módszerek gazda-sági alkalmazásának vizsgálatával, a döntéselmélettel, a döntéselőkészítési módszerekkel és technikákkal kapcsolatos megközelítések is. Munkásságát több, mint száz hazai és nemzetközi előadás, publikáció fémjelzi, a kutatási témában megjelent szakkönyvei nemcsak a felsőoktatásban használható tananyagok, hanem a rendszer- és szervezetfejlesztéssel foglalkozók számára is hasznos útmutatók.

Raffai Mária az új iránt fogékony, a közéletben és az informatikai kultúra terjesztésében aktív szerepet vállaló kutató, amit fémjeleznek szervezeti tagságai Az NJSZT-nek 1972 óta tagja, 1982-ben aktív részt vállalt a Győr-Sopron m.-i Területi szervezet megalakításában, amelynek működtetésében azóta is tevékenyen vesz részt. Nevéhez fűződik


Szakmai eredmények/ tudományos szervezeti tagság:


Hobbi, érdeklődési kör: (1) utazás, sport-síelés (2) fotózás, filmezés, (3) színház- és (4) koncertlátogatás

  vissza a lap tetejére