Az informatika fél évszázada
  • ISBN: 963 8455 61 6
  • Szerzõ: Raffai Mária dr.
  • Lektor: Szelezsán János dr., Ph.D.
  • Kiadó: Springer
  • Oldalszám: 422 oldal
  • Kiadás dátuma: 1997. december
  • Borítóterv: Németh János
  • Megvásárolható:
    • a Líra és Lant, a Libri, az Aula, a Kiskapu, valamint a SZÁMALK könyvesboltjaiban és a Mûszaki Könyváruházban

Fél évszázad telt el azóta, hogy Neumann János felismerte a számítógép logikai mûködésének jelentõségét, és elsõként fogalmazta meg a programvezérlésû számítógépek mûködési alapelveit. Az Egyesült Államokban folyó, igazán forradalmi fejlesztéseket követõen a II. Világháború után a világ többi országában is hamarosan dinamikus fejlõdés indult meg. A szerzõ ezt a nagyon izgalmas, érdekes utat és folyamatot mutatja be azzal a céllal, hogy megismertesse az olvasót az informatika szakterületeinek fontosabb elemeivel, fejlõdésének fontosabb állomásaival, az egyes korszakok sajátosságaival, és feltárja azokat a mérföldköveket, amelyek az ezredvég társadalmi átalakulásában meghatározó szerepet játszottak.

A mû "rendezõ típusú" abban az értelemben, hogy a szerzõ együtt tárgyalja a számítógépkrõl szóló hardver és szoftver ismereteket, az alkalmazások lényegesebb módszereit, miközben történeti leírást ad, filozófiákat tárgyal és elemzésekre is vállalkozik. A könyv komoly összefoglaló munka, amely didaktikusan felépített, lexikonszerû ismereteket tartalmaz az informatika számos területérõl, de ugyanakkor Wirth Professzor visszaemlékezése a Pascal nyelv kifejlesztésének történetérõl, Szentiványi Tibor ismertetése a hazai számítástechnikai fejlesztésekrõl vagy Makay Árpád esszéje Kalmár professzorról érdekes olvasmány is, így hasznos lehet azoknak az egyetemi, fõiskolai hallgatóknak is, akik a különbözõ számítástechnikai tárgyak ismeretanyagát szeretnék egységbe integrálni.

Tartalom:

HomeElõadások, cikkek Könyvek