Széchenyi István Egyetem

ERASMUS program

Hallgatói pályázati adatlap letöltése itt!

Erasmus kapcsolatban álló intézmények listája (2007/2008 tanévi ösztöndíjas egyetemek/főiskolák) itt tölthető le

Hallgatói pályázatok beadási határideje: 2007. március 20.

FIGYELEM !

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon az Erasmus pályázathoz szükséges nyelvi felmérők pótidőpontja angol, német, olasz, spanyol és francia nyelvekből:

2007. február 26., hétfő 11.30-tól

10 perces szóbeli elbeszélgetésről van szó, a helyszín az Idegen Nyelvi Oktatási Központ.

FELHÍVOM A FIGYELMET, HOGY PLUSZPONT SZEREZHETŐ MINDEN TOVÁBBI NYELVBŐL A CÉLNYELVEN KÍVÜL!!!

Előzetesen be kell jelentkezni Gersei Gabriellánál az Ig. 306-ban személyesen, a 96/503-480-as számon telefonon vagy e-mailen a gerseig@sze.hu-n 2007. február 21-ig.

 

1995-ben indult az Európai Unió Socrates programja, amely az oktatás minden szintjét - az óvodai neveléstől a köz- és nyelvoktatáson át a felnőttoktatásig - támogatja. Ezen belül az Erasmus (European Community Action Schemes for The Mobility of University Students) program kifejezetten a felsőoktatási intézmények fejlesztési törekvéseit segíti.

2007-től a Lifelong Learning Program keretén belül folytatódik az Erasmus program, kíbővített anyagi és pályázati lehetőségekkel.

Az Erasmus programban akkreditált felsőoktatási intézmények adhatnak be pályázatot a következő területeken:

1.Mobilitási programok
         Hallgatói mobilitás (részképzés és gyakorlat)
         Oktatói mobilitás

3.Közös oktatási projektek

         Új, közös egyetemi/főiskolai szak, ill. tanegység létrehozása
         Intenzív programok

4.Tematikus Hálózati Projektek

A megpályázott tevékenységet az Intézményi Szerződés foglalja közös keretbe, amelyet minden évben az Intézményi Szerződés beadásával egyidejűleg lehet benyújtani. A pályázat 3 évre szól, és évente kell megújítani.

A Széchenyi István Főiskola 1997-óta vesz részt az ERASMUS programban az alábbi intézmények együttműködésével.
 


 
 

ERASMUS koordináció
a Széchenyi István Egyetemen

 

ERASMUS ügyekkel a Tudományszervezési és Nemzetközi Csoport foglalkozik:

9026 Győr, Egyetem tér 1.
Igazgatási épület 302. sz.
Tel: 96/503-418
Fax: 96/613-560

e-mail: mmzs@szif.hu


Az alábbi személyekkel veheti fel a kapcsolatot:

Dr. Bulla Miklós főiskolai tanár    intézményi koordinátor
 Tel: 96/503-453

 Mészáros Márta         intézményi adminisztrátor
 Tel: 96/503-418

ERASMUS szak-koordinátorok:

Dr. Koren Edit egyetemi docens
Tel: 96/503-452

Ÿ                             Építőmérnöki

Ÿ                             Építészmérnöki

Ÿ                             Környezetmérnöki

Ÿ                             Közlekedésmérnöki

Dr. Kolos Tibor főiskolai docens
Tel: 96/ 503-400/ 3215

Ÿ                             Villamosmérnöki

Ÿ                             Mérnök informatikus

Ÿ                             Gazdaságinformatikus

Dr. Varga Zoltán főiskolai docens
Tel: 96/ 503-400/ 3314

Ÿ                             Gépészmérnöki

Ÿ                             Mechatronikai mérnöki

Ÿ                             Műszaki menedzser

Ÿ                             Műszaki szakoktató

Gersei Gabriella kari titkár
Tel: 96/ 503-400/ 3345

Ÿ                             Közszolgálati

Ÿ                             Gazdálkodási és menedzsment

Ÿ                             Nemzetközi tanulmányok

Ÿ                             Kereskedelem és marketing

Dr. Budai István főiskolai tanár
Tel: 96/418-244/1803

Ÿ                             Szociális munka

Ÿ                             Egészségügyi szervező

Ÿ                             Ápolás és betegellátás

Ruppert István főiskolai docens
Tel: 96/ 314-862

Ÿ                             Zenetanár

Dr. Menyhárt Ádám egyetemi adjunktus
Tel: 96/503-476

Ÿ                             Jogász

Ÿ                             Nemzetközi igazgatási

 

  

2005/2006 tanévre kötött ERASMUS bilaterális szerződések

 

ERASMUS

Honlap

Dublin Institute of Technology

www.dit.ie

École Supérieure d'Ingénieurs Généralistes

www.esigelec.fr

ENIC Telecom Lille

www.enic.fr/

Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen

www.vw.fh-albsig.de

Fachhochschule Ansbach

www.fh-ansbach.de

Fachhochschule Coburg

www.fh-coburg.de

Fachhochschule Darmstadt

www.fh-darmstadt.de

Fachhochschule des bfi Wien

www.fh-vie.ac.at

Fachhochschule Erfurt

www.fh-erfurt.de

Fachhochschule Furtwangen Hochschule für Technik und Wirtschaft

www.fh-furtwangen.de

Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

www.fhtw-berlin.de

Fachhochschule Ingolstadt

www.fh-ingolstadt.de

Fachhochschule Lausitz

www.fh-lausitz.de

Fachhochschule Niederrhein

www.fh-niederrhein.de

Fachhochschule Technikum Kärnten

www.cti.ac.at

Fachhochschul-Studiengang-Burgenland GMBH

www.fh-burgenland.at

Fachhochschul-Studiengang-Burgenland GMBH

www.fh-pinkafeld.ac.at

Fh-Campus Wien

www.fh-campuswien.ac.at

Ingeniorhojskolen Kobenhavn

www.ihk.dk

Johannes Kepler Egyetem, Linz

www.uni-linz.ac.at

Karl Franzens Universität Graz

www.uni-graz.at

Katholische Fachhochschule NW

www.kfhnw.de

Laurea Politechnic

www.laurea.fi

National Technical University of Athens

www.ntua.gr

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

www.nhl.nl

Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu

www.oamk.fi

Politehnica Universitatea Bucuresti

www.pub.ro

Saxion Hogeschool Ijselland

www.saxion.nl

Technical University of Cluj - Napoca

www.utcluj.ro

Technische Fachhochschule Berlin

www.tfh-berlin.de

Technische Universität Chemnitz

www.tu-chemnitz.de

Technische Universität Dresden

www.tu-dresden.de

Technische Universiteit Eindhoven

www.tue.nl

Telekom Fachhochschule Leipzig

www.fh-telekom-leipzig.de

College of Post and telecommunication, Sofia

www.hctp.acad.bg

The University of Hunddersfield

www.hud.ac.uk

Universidad Politecnica de Valencia

www.upv.es/informa/estudiosi.html

Universidad Publica de Navarra

www.unavarra.es

Universita degli Studi di Genova

www.unige.it

Universitŕ Degli studi di L'Aquila

www.univaq.it

Universita' Degli Studi Di Milano Bicocca

www.unimib.it

Universität Bamberg

www.zuv.uni-bamberg.de

Universität Passau

www.uni-passau.de

Université de Bourgoge (Dijon)

www.bourgogne.fr/UVV

Université de Rouen

www.coria.fr

University of Applied Sciences in Vienna

www.fh-vie.ac.at

University of Helsinki

www.Helsinki.Fi/university

University of Kuopio

http://www.uku.fi/

University of Patras

www.upatras.gr

University of Pisa

www..unipi.it

University of Utrecht

www.uu.nl

Uniwersytet Warszawski

www.uw.edu.pl

University of Zilina

www.uvtnt.utc.sk

 

 

 

 


 
 

ERASMUS hallgatói mobilitás összesítése
1998-2004

 

tanév

1998/99

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

Kiutazott hallgatók száma

28

44

52

35

36

42

48

55

Eltöltött hónapok összesen

103

174

228

114

109

142

160

222

 


 

 

 

 

Pályázati Felhívás

külföldi részképzés utazási és szállásköltségeinek támogatásáraJóváhagyva a Szenátus 2000. július 18-i ülésén

 

1) A Széchenyi István Főiskola (SZIF) saját bevételeiből erre a célra elkülönített kerete terhére, továbbá a Hallgatói Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott keret terhére nyújt támogatást a főiskola nappali tagozatos hallgatói részére külföldi részképzés utazási és szállásköltségeinek támogatására. Ebből a keretből más jellegű külföldi tartózkodások, külföldi tanulmányutak, tanulmányi kirándulások nem finanszírozhatók.

2) A támogatás nyújtásának célja a főiskola legkiválóbb teljesítményt nyújtó hallgatói számára esélyegyenlőség biztosítása a külföldi részképzési lehetőségek kihasználásában.

3) A támogatás elnyerésére minden esetben a Főiskola oktatási főigazgató-helyetteséhez címzett pályázatot kell benyújtani a Tudományszervezési és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportnál (Ig. ép. 302 sz.).

4) A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

Ÿ        a fogadó külföldi felsőoktatási intézmény adatait és fogadó nyilatkozatát,

Ÿ        a SZIF Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 10§ (1) pontja szerinti előzetes engedélyt a külföldi részképzésben történő részvételhez,

Ÿ        a külföldi részképzést szervező főiskolai oktató nevét és az illetékes szakvezető ajánlását,

Ÿ        a részképzésre elnyert egyéb anyagi támogatás (ösztöndíj) rendelkezésre állásának igazolását,

Ÿ        a megpályázott költségek tételes felsorolását.

5) A benyújtott pályázatokat a Főiskola Képzési Bizottsága véleményezi és tesz javaslatot az oktatási főigazgató-helyettesnek a támogatás folyósítására.

6) A kapott támogatásról a hallgató a Főiskola címére kiállított számlával köteles elszámolni.

7) A pályázatok a Tudományszervezési és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportnál évente kétszer (október 31-ig, illetve március 1-ig) benyújthatók, azokat a Főiskola Képzési Bizottsága negyedévenként véleményezi.

 

Győr, 2000. szeptember 1.
 

 Dr. Bikás Ernő                                                                       Dr. Égert János

 oktatási főigazgató-helyettes                                tudományos és nemzetközi főigazgató-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

Ÿ                 Hallgatói beszámoló 2006/2007
(kérjük a kitöltött nyomtatványt a beszamolo@tpf.hu illetve az mmzs@sze.hu címre elküldeni)

 

Ÿ                 Szállástámogatási kérelem (beadási határidő az adott tanévben október 31 illetve március 1.)

 

Ÿ                 Számlaforma szállástámogatás igénybevételéhez