"Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája"

2004. november 13-14.

Vissza a CD kiadvány főoldalára


Ön az előadások témáinak dokumentumait választotta. Az egyes nevekre kattintva érheti el az adott szövegeket.
Az előadók 3 szekcióba és azok alszekcióiba sorolva jelennek meg, az alábbiak szerint:


1. szekció: A régiók versenyképessége az új európai gazdasági térben

A vidék versenyképessége alszekció

Sipos Zsolt - Pécsi Tudományegyetem
Kistérségek versenyképessége Pest megyében

Csete Mária - BMGE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Vidéki térségek szerepe a régiók versenyképességében

Németh Krisztina - MTA RKK NYUTI
Szőlészet és borászat az Európai Unióban – A magyar szőlő- és borágazat jelenlegi helyzete

Bajzek Beáta - Veszprémi Egyetem PTE Földtudományi Doktori Iskola
A régiók idegenforgalmi versenyképességének változásai az Őrség-RAab-Goricko Natúrpark példáján

Széles Adrienn - DE ATC MTK Földművelési- és Területfejlesztési Tanszék [nem adott elő]
Kitörési lehetőségek egy halmozottan hátrányos helyzetű kistérségben

Gazdaságszerkezet és közlekedés alszekció

János Ágnes - P & O Nedlloyd Ltd. Branch Austria
Dunai hajózás perspektívái a nyugati- és keleti-tengerek felé – különös tekintettel a konténeres hajózásra

Koncz Gábor és Balcsók István - MTA RKK ATI Debreceni Osztály
A Hajdú-Bihar megyei városok foglalkoztatái helyzetének változása a rendszerváltástól napjainkig

Pálinkás Péter és Károly Anett - Szent István Egyetem
Az Európai Unió közlekedésfejlesztési prioritásának hatása az egységes Közép-Magyarországi régió versenyképességére

Molnár Balázs - MTA RKK
A multinacionális cégek letelepedésének hatása a települések fejlődésére a Közép-Dunántúli Régióban

Molnár András - PTE Közgazdaságtudományi Kar
Kihívások a modern közlekedésben (regionális közlekedési szövetségek)

Grosz András - MTA RKK NYUTI
A klaszter orientált fejlesztési politika alkalmazásának lehetősége Magyarországon

Malatyinszki Szilárd - PTE TTK
Békés megye turizmusának fejlesztési lehetőségei a gazdaság, az emberi erőforrás és az Európai Unió tükrében

Tóth Géza - Debreceni Egyetem
Autópálya nyomvonalak meghatározásának területfejlesztési vonatkozásai északkelet-magyarországi példán

Komáromy Krisztián - Philips Kft.
Iparfejlődés Magyarországon - Trendek és stratégiák

Patik Réka és Deák Szabolcs - Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
Potenciális klaszterek Csongrád megyében, és vizsgálatuk nehézségei

Humán erőforrás alszekció

Smahó Melinda - MTA RKK NYUTI
Szabadalmi bejelentések Magyarországon, regionális dimenzióban

Rácz Kata - MTA RKK KÉTI Térségfejlesztési Kutatások Osztálya [nem adott elő]
Rétegződési folyamatok, mobilitási tendenciák a nagykőrösi munkások körében;

Skoumal Krisztián - Pécsi Tudományegyetem
Új „nap”, régi lap? - A régiók honlapjai az EU-csatlakozás után

Sági Béla - PTE Közgazdaságtudományi Kar
A térségi fejlődés mögött álló személyek

Lőrinczné Bencze Edit - Kodolányi János Főiskola
Az európai identitás történet

Mezei Katalin - MTA RKK NYUTI
Az egyetemek szerepe a régiók versenyképességének javításában

Bartha Zoltán - Miskolci Egyetem
Az EU tudásalapú gazdaság stratégiájának hiányosságai

Környezet és vidék alszekció

Deutsch Nikolett - Pécsi Tudományegyetem
Az információs társadalom és a fenntartható fejlődés

Kiss Gabriella - Corvinus Egyetem
Budapesti szuburbanizációs folyamatok hatása a hulladákgazdálkodásra

Szörényiné Dr. Kukorelli Irén és Ponácz György Márk – MTA RKK NYUTI
Opportunities of the initiation of a labelling system for the ecotourism in Szigetköz

Dr. Kovácsné Gergely Zsuzsanna - Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola
Az épített környezet hatása az identitásra és az imázsra Győr és Sopron vonatkozásában

Regionalitás alszekció

Edelényi Béla - MTA RKK NYUTA
A területfejlesztés intézményrendszerének alakulása a rendszerváltás után;

Veress Emőd - Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
A regionális fejlesztés szabályozását meghatározó tényezők Romániában

Nagy István - Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Külföldi tőke Romániában

Vápár József – Osztrák Köztársaság Tiszteletbeli Konzulátusa
Az osztrák-magyar gazdasági kapcsolatok alakulása illetve osztrák vállalkozások a Nyugat-Dunántúlon

Csizmadia Szilárd - Széchenyi István Egyetem
Regionális különbségek az Európai Unióban, a különbségeket meghatározó tényezők és a közösségi költségvetés regionális fejlődésre gyakorolt hatásai

Tari András - Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságitudományi Kar
Regionális politika Írországban

Páthy Ádám - SZE MTDI
A Duna-Körös-Maros-Tisza Regionális Együttműködés – törekvés egy soknemzetiségű régió integrációjára

Varró Krisztina - MTA RKK DTI
Regionalizációs kísérletek Hollandiában

Kovács Gábor - Széchenyi István Egyetem
A régiók szerepe a cseh gazdaság fejlődésében a XXI. Század elején

Dr. Smuk Péter - Széchenyi István Egyetem
Földreformok Közép-Európában

Antal Kristóf - Széchenyi István Egyetem
A Német Szövetségi Köztársaság mai közigazgatási rendszere és annak kialakulása elsősorban a regionalitás szempontjából

Eperjesi Zoltán - Széchenyi István Egyetem
A Német Szövetségi Köztársaság regionális politikája, különös tekintettel a keleti tartományok felzárkóztatására

Pintér Edit - Széchenyi István Egyetem
A regionalitás változó szerepköre

Kovács Balázs - Széchenyi István Egyetem
Az NFT Operatív Programjainak felhasználási tapasztalatai

Lukovics Miklós - Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
„Fejlett” magyar régiók az európai gazdasági térben

Mozsgai Katalin - Szent István Egyetem
A NUTS II régió rendszerelméleti megközelítése

Nagy Benedek - Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem
A területiség megjelenése a romániai Nemzeti Fejlesztési Tervben

Tóth Erzsébet - Pécsi Tudományegyetem, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
A helyi fejlesztés eszközei és szereplői Olaszországban

Környezet és vidék alszekció

Mezei Cecília - MTA RKK DTI
A hazai települési önkormányzatok tervezési gyakorlatának vizsgálata

Versenyképesség alszekció

Szabó Zsolt - Corvinus Egyetem
Nyugati versenyképesség keleten?

Deákné Gál Anikó - BGF-PSZF Kar Zalaegerszegi Intézete
A Nyugat-Dunántúli régió regionális versenyképességének elemzése statisztikai mutatószámokon keresztül

Németh Nándor - MTA KTK
A regionális versenyképesség mérési problémái

Thomka Judit - PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola [nem adott elő]
A területi kiegyenlítéstől a versenyképességig

Berki Mónika - PTE TTK Földrajzi Intézet
A világörökségi helyszínek regionális versenyképességének vizsgálata

Kovács László - Fortis 21 Kft.
Versenyképesség növelése EU-s források megszerzésével

Koltai Zoltán - PTE TTK FEEFI
Vállalati szempontok a magyar városok versenyképességének megítélésében

Bartha Attila – Kopint-Datorg
Északi fény – avagy a regionális versenyképesség javításának nemzetközi tapasztalatai

Fodor Violetta - Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
A külföldi működőtőke befektetések alakulása Magyarországon az utóbbi évben

Juhász Krisztina - Harsányi János Főiskola
Eltérő korszakok, változó régiók – Korszakhatárok a német vállalati terjeszkedésben 1979 és 2002 között

Papp-Váry Árpád – NYME-KTK
Országimázs és versenyképesség – avagy miért fontos a jó imázs a globális piaci versenyben

2. szekció: A vállalati magatartás és a globalizációs kihívások

E-gazdaság alszekció

Zsolnainé Harczi Ildikó - BME GTK, Műszaki Menedzsment Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola
„ A hálózat csapdájában”?

Fiser Noémi - Miskolci Egyetem
Multinacionális vállalatok kihívásai: e-business és etikai vonatkozásai

Kotálik Gábor - Tomori Pál Főiskola
A vállalati informatika térhódítása

Elméleti modellek alszekció

Bóta Gábor - BMGE
Nemzetközi beruházási lehetőségek értékelése reálopcióként

Sasné Grósz Annamária - Veszprémi Egyetem
A kulturális értékek, mint a globalizációs törekvések akadályai

Duczon Árpád – PTK
Az infláció hatása a versenyképességre

Vincze Ibolya - MTDI Győr [ez a konferencia cikk nem nyilvános]
Mit jelent a gazdasági, piaci evolúció? Az uralkodó közgazdasági irányzat piaci szemléletének statikussága, módszertana miatti korlátok miért indokolnak egy más szemléletű elemzést?

Kis- és középvállalkozások alszekció

Hegyi Gábor - Pécsi Tudományegyetem, KTK, Regionális Gazdaságtan és Politika Doktori Iskola
KKV versenyképesség – a menedzsment feladatai

Gubik Andrea - Miskolci Egyetem
A kis- és középvállalkozások lehetséges válaszai a globális kihívásokra

Csizmadia Gábor - Selectrade – Computer Kft.
A kis- és középvállalkozások lehetőségei a globalizáció világában Magyarországon

Marketing alszekció

Danó Györgyi – BMGE
Online vevő

Csuka Ildikó - Kodolányi János Főiskola
Felsőoktatás és marketing

Németh Csongor – BMGE
A folyamatmodellezés és eredményesség kapcsolata

Tárkányi Eszter - Széchenyi István Egyetem
Új fogyasztók új igényei – amivel a vállalatoknak szembe kell nézniük

Lányi Beatrix - PTK, Marketing Tanszék
Innovatív kihívások a vegyiparban

Rácz Gábor és Málovics György - PTE, Közgazdaságtudományi Kar
A környezetközpontú irányítási rendszerek alkalmazásának elméleti és gyakorlati vizsgálata

Majláth Melinda - Corvinus Egyetem
A környezettudatos fogyasztói magatartás aspektusai a gazdasági szereplők szemszögéből

Dr. Hofer Mária - Széchenyi István Egyetem, Marketing és menedzsment tanszék
Versenyképességünk a Gerken-féle metatrendek tükrében

Björn Freiberg - SZE MTDI
Das Verhalten der Unternehmen weltweit als Reaktion auf Massnahmen der Politik zur Terrorbekämfung in Produktion, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Pénzügy, adórendszer alszekció

Takács Dávid - Széchenyi István Egyetem
„Jólléti gazdaságtan”, avagy a gazdaságpolitika újragondolásának szükségessége [Elméleti modellek alszekció]

Tóth Tamás - BMGE, GTK
Vállalati gazdasági elemzések adózási kérdései nyitott gazdaságokban

Németh Mária - NYME KTK
Az adóztatás, mint versenyképességi tényező vizsgálata Magyarország Európai Uniós csatlakozásának tükrében

Balogh Csaba - Corvinus Egyetem
Az adórendszerek változásának hatásai a V4-ek országaiba irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetésekre

Herich Roland - BME
A hozzáadott értéken alapuló fogyasztási adó létjogosultsága az új európai gazdasági térben

Limpók Valéria - Universitat Passau [ez a konferencia cikk nem nyilvános]
Adóharmonizáció, avagy az adó, mint versenyképességi tényező az Európai Unióban

Lauer Bálint – PTE-KTK
A konszernen belüli elszámolóárak hatása a konszern adóterhelésére

Vállalati humán kérdések alszekció

Czeglédi Csilla - Széchenyi István Egyetem
Női vezetők helyzete a KKV szektorban Magyarországon

Klausz Melinda - Veszprémi Egyetem
Mit is értünk valójában az intellektuális tőke fogalma alatt?

Barsiné Pálmai Éva és Ponácz György Márk – Széchenyi István Egyetem
A globális tér alapján modulált posztmodern karrier kihívásai

Stocker Miklós - PTK, GDI
A tanuló szervezet, mint a fenntartható fejlődés instrumentuma

Garaj Erika - Debreceni Egyetem, Közg. Doktori Iskolda
A vállalati magatartás és tudástőke néhány összefüggése – egy OTKA-kutatás tapasztalatai a hazai IT szektorban

Vállalatirányítás alszekció

Kiss Katalin - Fortis 21 Kft.
Magyar vállalkozások versenyképességének fokozása az osztrák tapasztalatok tükrében

Csuka Gyöngyi - Veszprémi Egyetem
Globalizáció és vállalatkormányzás

Kurucz Attila - NYME, KTK
A vezetői döntések megalapozása a globális gazdasági környezetben

Solymosi Krisztina – BMGE
Üzleti folyamatok újraszervezése

Berényi László - Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Környezettudatosság-központú teljesítményértékelő modell

Kőszeghy Balázs – BMGE
A fenntarthatósági követelmények hatása a vállalati magatartás változására

Mester Péter - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Lokációs stratégiák átalakulása

Hajdu Emese és Tatay Tibor – NYME-KTK
Kis- és középvállalkozások növekedésének finanszírozási kérdései

Perényi Áron – BMGE
Vállalati stratégia és teljesítménymérés

Poprádi Krisztián Ákos - BME GTK [nem adott elő]
A magyar autókereskedelem globális kihívásai

Bozsó Beatrix - Miskolci Egyetem
Diversity Mainstreaming – a sokszínűség lehetőségei

Árvay Angelika - Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
A XXI. században hatékony szervezeti megoldások

3. szekció: A közszolgáltatás és a versenyképesség

Állam és intézményrendszer alszekció

Sárkány Péter - Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
Kereslet- vagy kínálatszabályozás? Az állam szerepe speciális piacok szabályozásában

Tóth Ágnes - Kodolányi János Főiskola
Felsőoktatás-marketing

Móricz Zsuzsanna - Kodolányi János Főiskola
Az együttműködés szerepe a versenyképesség növelésében

Póla Péter - MTA RKK
A gazdasági kamarák és a globalizáció

Dr. Szigeti Zsolt - MTDI, Győr
A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás karakterisztikus sajátosságai a Common Law és a kontinentális jogrendszerben

Trón Zsuzsanna - Debreceni Egyetem, Közg. Tud. Kar
A többszintű kormányzás koncepciójának megjelenése az EU alkotmánytervezetében

Kormányzat és marketing alszekció

Németh Ildikó - Széchenyi István Egyetem
A személyes kontaktus szerepe a biztosítás közmegítélésének alakításában; Széchenyi István Egyetem

Egyed Krisztián - Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Marketing Tanszék
Marketingszemlélet megjelenése a regionális versenyképesség értelmezésében

Turzó Barbara - Pécsi Tudományegyetem
A Határőrség kommunikációs stratégiája

Jámborné Antal Erika – SZE MTDI
Az autóbusz közlekedés piaci pozícióinak értékelése

Kiss László – SZTE-TTK
A tömegközlekedés fenntarthatóságának kérdése az aprófalvas területeken Magyarországon

Erdős Anikó – BMGE
A köz- és a versenyszféra szolgáltatásainak marketing eszközrendszere

Ercsey Ida - SZE GJK
Marketing szerepe a közszolgáltatások minőségének menedzselésében

Hegyi Barbara - Széchenyi István Egyetem
Az országos napilapok közszolgálati funkcióinak bemutatási az aktuálpolitikai események kommunikációjának tükrében

Harangozó Zsolt - Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
e-Kormányzás: versenyképes állam?

Közszolgáltatás alszekció

Dobricza Anikó - Széchenyi István Egyetem
A lakáspolitika

Sarusi Illés – BMGE
Hatékonyság, avagy növeli-e a közszolgáltatás a versenyképességet

Jász Krisztina - MTA RKK Alföldi Tud. Int.
A szociális régió megvalósításának esélyei az Észak-Alföldi Régióban

Bertalan Laura – NYME-KTK
Közszolgáltatások, kistérségek, helyi önkormányzatok

Glück Róbert - Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Közszolgáltatás, közjavak, egészségügy

Birkner Zoltán - Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Hely, Nagykanizsa
A tanítás és a képzés új társadalmi ökológiája

Média és kormányzat alszekció

Palatinszky Gergő – BMGE
Info-kommunikáció és gazdaság

Lapsánszky András - SZE Doktori Iskola, MTA RKK NYUTI
Aszimmetrikus versenyszabályozás hatása a hírközlési piacra a hírközlés liberalizációjának tükrében