UML 2
Modellező nyelvi kézikönyv
Objektumtechnológia sorozat 4. kötet

  • ISBN: 963 7692 01 0
  • Szerző: Raffai Mária dr.
  • Kiadó: Palatia Nyomda és Kiadó
  • Oldalszám: 442 oldal
  • Kiadás dátuma: 2005, 2007 
  • Borítóterv: Gekko Design Studio, Perjés András
  • Objektumtechnológia sorozat kötetei:   1. kötet   2. kötet   3. kötet

Az UML modellező nyelvet az OMG először 1997-ben fogadta el szabványként, majd alapos átdolgozás után megjelent az UML 2.0 verziójának a szabványa. Az elmúlt években a fejlesztők megismerték a nyelv által kínált lehetőségeket, és eredményes fejlesztéseket hajtottak végre. Mivel a nyelvnek korábban számos hiányossága volt, ezért a szabványosításért felelős szakemberek alapos felülvizsgálatot és változtatást tartottak szükségesnek. A több évig tartó folyamat eredményeként 2004. októberére készült el a véglegesített változat, amely specifikációjában, szemantikájában és szabályrendszerében egyaránt jelentős eltérést mutat a korábbi szabványverziókhoz képest, ezért a jelen szakkönyv az UML modellező nyelvet már jól ismerők számára is nélkülözhetetlen.

Az Objektumtechnológia sorozat negyedik kötetének alapvető célja, hogy kézikönyvszerűen ismertesse a modellezéshez használható szabványos megoldásokat: az MDA-elvű, modellvezérelt fejlesztési keretrendszert, valamint az UML 2 modellező nyelvet. A hazai szakkönyvpiacon hiánypótló műben a szerző sokféle szempontból közelítve mutatja be az UML-2 szabványt. Egyértelműen definiálja az UML célját, részletesen elemzi a nyelv architektúráját, elemeit és szabályrendszerét, és fejlesztési mintákon keresztül vezeti be az Olvasót a nyelv használatába. A szakkönyv felépítése, a téma tárgyalásának módja, a tartalom teljessége és konzisztenciája, a fogalmakat is egyértelműen tisztázó precizitása, az ismeretanyag didaktikailag is korrekt tárgyalása nagymértékben hozzásegíti az UML-lel ismerkedőket és a fejlesztőket a nyelv lényegének a megértéséhez és a hatékony alkalmazáshoz.

A könyv az alábbi fejezetekben tárgyalja a modellező nyelvet és annak szabványkörnyezetét:

1.   Az első fejezet a nyelv korszerűsítésére irányuló késztetéseket, a fejlesztés folyamatát ismerteti. Tekintettel azonban arra, hogy az UML korszerűsítésével párhuzamosan az OMG kezdeményezésére egyéb fejlesztések is folytak, és elkészült az MDA szabványos modellvezérelt fejlesztési keretrendszer is, fontos, hogy a kapcsolódó MOF-, CWM- és köztesrétegszabványokról, valamint az automatikus modelltranszformáció lehetőségéről is szó essék.

2.     A második fejezetben részletesen tárgyalja a könyv az UML nyelv filozófiáját és konceptuális modelljét. Ebben a részben egy áttekintő képet kaphatunk a nyelv elemeiről és szabályrendszeréről, és megismerhetjük a modellelemek csoportosításának, szervezésének a lehetőségeit is.

3.     A harmadik fejezet a rendszer funkcionalitását különböző absztrakciós szinteken modellező use case-eket tárgyalja, részletezve a specifikáció és a kapcsolatok definiálásának a feladatait és a modellezés lehetőségeit.

4.     A negyedik fejezet az objektumok és az osztályok modellezésével kapcsolatos elemeket, a kapcsolatok meghatározásának a lehetőségeit és módját, valamint szabályrendszerét ismerteti.

5.     Talán az ötödik fejezet az, amelyik a legtöbb újdonsággal szolgál az UML nyelvet már korábban is használó fejlesztők számára. Ez a fejezet tárgyalja ugyanis a rendszer dinamikus vonatkozásait, a tevékenységeket, az eseményeket, az objektumok különböző hatásokra felvett állapotait és ezek változását, valamint az objektumok együttműködését.

6.     A hatodik fejezet a konceptuális terv megvalósításával, a fizikai tervezés feladataihoz nyújtott UML-lehetőségekkel foglalkozik. A komponensek tervezése, a tesztelés, valamint a telepítés, a rendszer működtetése kritikus lépései a fejlesztési folyamatnak, ezért fontos, hogy azt is szabályozott keretek között végezzük.

7.     A hetedik fejezet egy kissé előretekint, mérlegeli a továbblépés szükségességét, esélyeit, az UML nyelv jövőjét. Természetesen nem lehet pontosan tudni, hogy mit hoz a jövő, de úga modellező nyelvet használók számára fontos lehet annak előrelátása, hogy a nyelv megismerésébe és eredményes használatába fektetett energia milyen időtávra elegendő.

Az UML 2 című szakkönyvben azonban nemcsak a nyelv sajátosságairól és szabványkörnyezetéről van szó, hanem példákon keresztül mutatja be a nyelvi szimbólumok szabályszerű használatának a módját. Annak érdekében, hogy az Olvasó a mintapéldákat és ezáltal a nyelv használatának a lényegét követni tudja, egy fiktív cég informatikai rendszerének a fejlesztéséhez tartalmaz mintákat. Ezek a példák az elméleti leírástól eltérő formázással jelennek meg a könyvben, keretbe rajzolva, és más betűtípussal írva.

AJÁNLÁS: A hazai szakkönyvpiacon a kiadás időpontjában egyáltalán nem létezik olyan publikáció, amely teljes egészében mutatná be a modellező nyelv új szabványát, az UML 2-t, ezért mondhatjuk, hogy a szakkönyv hiánypótló. A szakkönyvet azoknak ajánljuk, akik az informatikus képzésben ismerkednek a modellszemléletű fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges szabványos megoldásokkal, így az UML nyelvvel,  illetve akik más bizonyos tapasztalattal rendelkeznek az UML nyelv 1.x verzióinak a használatában, de szeretnének előbbre lépni a komplex szabványos megoldások irányába.

Megrendelhető (önköltségi áron postai utánvéttel): ALEXANDER Alapítvány 9026 Győr, Hédervári út 49/a, faoundation.alexander@gmail.com

 

  Home       Elõadások, cikkek      Könyvek