Információrendszer-tervezés munkafüzetek:
IRT1, IRT2IRT3IRT4, IRT5

IRT1

Információmenedzsment, fejlesztési módszertanok

 • ISSN 1218 8360

 • Szerző: Raffai Mária dr.

 • Lektor: Dobay Péter dr., kandidátus

 • Kiadó: Novadat Kiadó

 • Oldalszám: 247 oldal

 • Kiadás dátuma: 1996 augusztus

A kötet összefoglaló áttekintést ad a gazdálkodó szervezetek felépítéséről, működéséről, a gazdálkodási tevékenységről és komponenseiről, elemzi az információs társadalmat, megadja az információ, tudás, információrendszer értelmezését, a feldolgozás ciklikus folyamatát, részletezi az információ menedzsment feladatait, vizsgálja és példákkal szemlélteti a szoftver- és információtechnológiai tevékenységet és a fejlesztés módszertanát: elveket, módszereket, eljárásokat és eszközöket.

A munkafüzet készítésének célja szemléletes, érthető eszközt adni az információtechnológiai ismeretek valamint a fejlesztési munka gyakorlati megvalósításának elsajátításához a legújabb módszertani és eszközlehetőségek ismertetésével, alkalmazási ajánlásokkal, előnyök-hátrányok felsorolásával annak érdekében, hogy az Olvasó eredményesebben és hatékonyabban járulhasson hozzá az információs társadalom kialakításának felgyorsításához, a nemzetközi fejlődési projektekben való együttműködéshez. A munkafüzetet minden olyan hallgatónak és leendő vagy gyakorló szakembernek ajánlható, akik a szoftverfejlesztési és ezen belül az információrendszer-fejlesztési munka feladatait és módszereit valóban meg akarják ismerni és azt munkájuk során magas szinten kívánják művelni.


IRT2

Információrendszer-tervezés

Adat- és funkcionalitásmodell tervezése

 • ISSN 1218 8360

 • Szerző: Raffai Mária dr.

 • Lektor: Halassy Béla dr.

 • Kiadó: Novadat Kiadó.

 • Oldalszám: 201 oldal

 • Kiadás időpontja

 • : 1997, átdolgozott kiadások: 1999, 2000
 • Legújabb átdolgozott kiadás: 2007 (112 oldal)

Az információrendszer-fejlesztési tevékenység végzéséhez többféle tervezési filozófia, módszertani lehetőség áll rendelkezésre, amelyet részben az adott problémához illeszkedően, részben pedig a lehetőségekhez mérten lehet megválasztani. A fejlesztés azonban csak akkor lesz igazán eredményes, ha a felhasználó igényeihez, valamint a feltételekhez, körülményekhez legjobban igazodó, a cél szempontjából optimális megoldást választják.

Az információrendszer megismerésének, modellezésének kézenfekvő, a mai gyakorlatban egyelőre a legáltalánosabban alkalmazott szemlélete az adatstruktúrák és adatfolyamatok leképezése, az adatokkal végzendő műveletek, eljárások rendszerének meghatározása, a strukturált szemléletű rendszerfejlesztés. A fejlesztés végeredménye egy, az adatok biztonságos tárolását és visszanyerését megvalósító, információ-feldolgozást támogató szoftver-termék. Az adat- és eljárásmodell tehát a valóságot, annak működését tükröző információrendszer leképezésének eredménye, melynek célja:

Az Információrendszer-fejlesztés illetve az Információrendszerek fejlesztése és menedzselése c. szakkönyvekhez igazodó, azok ismeretanyagát példákkal és esettanulmánnyal, tervezési ajánlásokkal alátámasztó, az előadások kiegészítéseként használható kötet megkönnyíti a modellezés logikai szintű tervezési ismereteinek elsajátítását, a tervezési dokumentumok elkészítését. Mintapéldákon keresztül tanulmányozhatók az információrendszer logikai kapcsolatai, a leképezési folyamat egyes lépései, az elkövethető hibák és azok kiküszöbölésének módja, szabályai.

Mivel a fejlesztési tevékenység során számtalan diagram, táblázat segít a rendszer áttekinthetőségét is biztosító logikai kapcsolatok valamint a műveletek folyamatának ábrázolásában, ezért kulcsfontosságú, hogy a fejlesztő a tervezés minden fázisában figyelembe vegye és alkalmazza a CASE fejlesztők által is általánosan javasolt dokumentációs ajánlásokat. Az 5. részben azok a tervezési eszközök találhatók, amelyekkel a fejlesztés logikai tervezési munkája és dokumentálása áttekinthetőbbé, tökéletesebbé tehető, és amelyeknek alkalmazása a fejlesztők többsége által egységesen ajánlott ábrázolási technika. Az egyes tervezési eszközök formai leírását alkalmazási javaslatok egészítik ki. A tervezési munka dokumentálásának könnyebb elsajátítása érdekében az egyes dokumentum-formátumok használatát példák szemléltetik.

A 6. részben egy esettanulmány található, és bár a könyv terjedelmi korlátai miatt nem kerül teljes részletességgel kidolgozásra, mégis hasznos ajánlás a rendszertervi munka végzéséhez, és a ki nem dolgozott részeknek az Olvasó általi megtervezésével egyúttal alkalmas a gyakorlásra is.

A szakkönyv hasznos olvasmány, tankönyv mindazon Olvasóknak, hallgatóknak, akik


IRT3

Információrendszer-tervezés

Adatbázis-tervezés, Modellezés - Fizikai szint

 • ISSN 1218 8360; ISBN 963 9056 34 0

 • Szerző: Raffai Mária dr. az 5. EDI-vel foglalkozó fejezet dr. Kovács János munkája

  Lektor: Kotsis Domokos dr.

 • Kiadó: Novadat Kiadó.

 • Oldalszám: 316 oldal

 • Kiadás időpontja:

 • 1997, átdolgozott kiadások: 2001, 2003

Az információrendszer-tervezés elemzési és logikai tervezési fázisában -a választott módszertől függően- a fejlesztők olyan modellt alakítanak ki, amely tükrözi a projekt célját, a felhasználó igényeit és elvárásait valamint a felhasználó által végzett tevékenységet. Valójában azonban még nem szolgáltat megoldást a problémára. Mivel egy hatékony, eredményes információ-feldolgozás eszközéül napjainkban általában valamilyen, a célhoz legjobban illeszkedő számítógéprendszert választunk és javasolunk alkalmazni, szükséges, hogy a logikai szinten kialakított modell a számítógép hardver-szoftver erőforrásaihoz, az információtechnológiai eszközökhöz illeszkedjen.

A fejlesztett szoftver termék hatékonyságának, vagyis a rendszer eredményes működésének fontos jellemzője a felhasználói igények kielégítési szintje, így

A fenti elvárásoknak megfelelő rendszer azonban csak akkor készíthető, ha a fejlesztők tisztában vannak a számítógéprendszerek hardver és szoftver lehetőségeivel, és ezeket az adott problémához illesztve képesek vagyunk a legeredményesebben működőt kiválasztani. Jelen szakkönyv célja éppen az, hogy bemutassa a ezeket a lehetőségeket, elsősorban azokat, amelyek ismerete egy hatékony, számítógéppel támogatott információ-feldolgozáshoz szükséges. A sorozat korábban megjelent 1. és 2. munkafüzetei után ez a kötet a tervezés fizikai szakaszával foglalkozik, és ismeretanyagával megkönnyíti az adatbázis-szemléletű tervezés, a háttértár-, fájlszervezési és -elérési mód meghatározás valamint az adatbázis-kezelő szoftver kiválasztás nehéz feladatát.

A szakkönyv áttekinti a fizikai tervezéshez szükséges ismereteket:

A tervezési munka fizikai fázisában szükséges dokumentálási feladatok megkönnyítése érdekében a munkafüzet 6. része ajánlásokat tartalmaz olyan tervezési bizonylatokra, diagram-formátumokra, ábrázolási technikákra, amelyek nemcsak a dokumentáció jó áttekinthetőségét biztosítják, hanem megkönnyítik a kivitelezési és rendszer-karbantartási munkát is. Az egyes tervezési eszközök ismertetését alkalmazási javaslattal, kitöltési útmutatóval és a könnyebb használat érdekében az egyes dokumentum-formátumoknál példával szemléltetjük.

Az Információrendszer-tervezés c. szakkönyv elméleti anyagára valamint az IRT2 konceptuális modell-tervezésre épülő IRT3 kötetet azzal a szándékkal ajánlható az információrendszer-tervezést, üzleti folyamat modellezését tanuló, művelő Olvasóknak, hogy a ismereteiket elmélyíthessék. Az egyes részek lezárásaként kérdések és feladatok találhatók, amelyek végiggondolásával, esetleg a biztosított helyen történő megválaszolásával, megoldásával az Olvasó ellenőrizheti tudását. A mellékletben szereplő feladatok a fájl-szervezési és fájl-elérési módszerek néhány változatára adnak mintát, lehetővé téve egy konkrét probléma kapcsán a különböző esetekben szükséges karbantartási teendők elvégzését.


IRT4

Netscape Navigatorral az Interneten

 • ISSN: 1218 8360

 • Szerző: Raffai Mária dr. - Szabó Ákos

 • Kiadó: Novadat Kiadó.

 • Oldalszám: 210 oldal

 • Kiadás időpontja: 1997. augusztus

A könyv megírásakor a szerzőket az a cél vezérelte, hogy a számítógép-hálózatok architektúrájának, fejlődésének, kiépítésének és lehetőségeinek ismertetése mellett bemutassák a világ legnagyobb hálózatának, az Internetnek a szolgáltatásait, és megtanítsák az Olvasót azok használatára. Számtalan különböző mód van arra, hogy egy hálózatban a felhasználó információkat keressen, böngésszen, szörfözzön, ám ezeknek a lehetőségeknek a kihasználása akkor okoz igazán örömet, ha olyan kezelő felület áll rendelkezésre, amely könnyen megtanulható, és amellyel nem a szoftver használatára, hanem a lehetőségek minél jobb kihasználására kell koncentrálni.

A szerzők választása épp ezért egy Windows alkalmazásra, a Netscape Navigator-ra esett, amely a leggyakrabban használt szoftver, és amelyet a legtöbb szolgáltató a hálózatra való csatlakoztatáskor rendelkezésre bocsát. Ennek a programnak a felülete és kezelésének elsajátítása a Windows használatát ismerők számára könnyű és egyszerű. A grafikus kezelő-felület mellett azonban a szakkönyvben röviden ismertetésre kerülnek a leggyakoribb hálózati operációs rendszer, a Unix parancsorientált utasításai is, azok a lehetőségek, amelyekkel szintén igénybe lehet venni a hálózati szolgáltatásokat.

A könyv szerkezete lehetőséget ad az Olvasónak a megszerzett ismeretek ellenőrzésére, hiszen minden fejezet végén feladatokat, kérdéseket találnak. Ezeket a tudásszint ellenőrzése céljából érdemes megoldani. A hálózati feladatoknál, mint látni fogják, konkrét gép- és állománycímekre is történik hivatkozás. Mivel azonban a hálózati szolgáltatók állandóan frissítik anyagaikat, mindig új dokumentumokat tesznek a hálózatra, a régieket pedig, ha már nem aktuálisak, megszűntetik, számítani kell arra, hogy bizonyos címek a gyakorlás pillanatában már nem élnek. Bár a szerzők törekedtek arra, hogy olyan hivatkozásokat tegyenek az anyagba, amelyek talán az elkövetkezendő évben még megtalálhatók, de erre garancia sajnos nincs. Ha valaki tehát nem talál egy címet, nem biztos, hogy rosszul keresgél. Ha nincs találata, akkor próbáljon meg valami hasonló, létező feladatot megoldani!

Az egyes részek tárgyalásánál az Olvasó érdeklődést felkeltő, tanulást segítő feladatokat és megoldásokat talál, amelyeknek a megoldása kapcsán sok élményre tehetnek szert, valamint megtanulják, hogyan kell a hálózat lehetőségeit később a napi életben, munkájuk során, kapcsolatok ápolására is kihasználni.

A hálózat azonban nem egyszerűen számítógépek összessége, hanem élettér, ahol a világ különböző pontjain élő, más és más nemzetiségű, gondolkodású emberek kapcsolódnak egymáshoz, dolgoznak együtt, kötnek barátságot, ápolnak szakmai kapcsolatokat. A hálózat közösséget teremt, ahol az elvárásoknak megfelelően kell viselkedni annak érdekében, hogy senki se legyen kirekesztettje ennek a "társadalom"-nak!


IRT5

 

Információrendszer-tervezés: Problémafeltárás és helyzetelemzés 

 • ISSN 1218 8360

 • Szerző: Raffai Mária dr.

 • Kiadó: Alexander Alapítvány

 • Sokszorosítás: Novadat Kiadó

 • Oldalszám: 80 oldal

 • Kiadás dátuma: 2007

A munkafüzet alapvető célja, hogy bemutassa azokat az elemzési technikákat, amelyek kiválóan alkalmasak a gazdálkodó szervezetek felépítésének, működésének, a gazdálkodási tevékenységnek és a komponenseknek a vizsgálatára példákkal szemléltetve a szoftver- és információtechnológiai tevékenységet, az elemzési módszereket, az eljárásokat és eszközöket.

A munkafüzet részletesen tárgyalja az IR-fejlesztés előkészítési fázisának a feladatait az alábbi struktúrában:

1. Az IR-fejlesztés életciklusa

2. Problémafeltárás- problématér elemzés, defíniálás

3. Helyzetfeltárási és -elemzési feladatok, technikák

4. A megvalósíthatósági vizsgálat célja és elemzési módszerek

5. Követelményspecifikáció és a use case technika

6. A fejlesztési projekt indításával kapcsolatos feladatok

7. Az előkészítési fázis dokumentuma
 


A munkafüzetek borítótervét a Comilfo Design Studio, valamint a Gekko Reklámiroda készítette.
Megrendelhető (postai utánvéttel):
 • ALEXANDER Alapítvány 9026 Győr, Hédervári út 49/a
 • NOVADAT BT. 9028 Győr, Űrhajós u. 89.
 • Megvásárolható: a Kiskapu On-line Internet-áruházban valamint egyetemi jegyzetellátókban

  Home  Előadások, cikkek  Könyvek