[*]
[*]
[*]


indexTartalomjegyzék


Előszó

Ez a könyv - címének megfelelően - bevezetést kíván nyújtani differenciálegyenletek megoldási módszereibe. A téma feldolgozását illetően alapvető szempont volt, hogy írásbeli segédanyagot szolgáltasson a Széchenyi István Főiskolán hosszabb ideje tartott , ,Matematika'' tárgy differenciálegyenletekkel foglalkozó részéhez. Ezért elsősorban a közönséges differenciálegyenletek különböző típusainak megfelelô eljárásokat mutatjuk be, amelyek segítségével a megoldás integrálok segítségével kifejezhető. Az ismertetett elméletet több feladat részletesen kidolgozott megoldásával mutatjuk be.

Hasonló feladatok megoldására napjainkban több számítógépes matematikai rendszer - mint például a Derive, a Maple, a Mathematica - állhat a hallgató rendelkezésére. Meggyőződésem, hogy ezek hozzáértő alkalmazásának alapfeltétele, hogy a felhasználó a megfelelő módszerekkel mind elméleti, mind algoritmikus oldalról teljesen tisztában legyen, így ezen programok használata nem helyettesítheti az említett módszerek megismerését. A hatékony feladatmegoldáshoz azonban ma már hozzátartozik a számítógépes matematikai rendszerek használata. Ezeket a jegyzet következő kiadásában részletesen ismertetjük. Ugyanígy a következő kiadásra marad az alapvető parciális differenciálegyenlet ek megoldási módszereinek bemutatása, valamint a közönséges és parciális differenciálegyenlet ek alapvető numerikus módszereinek ismertetése.


[*]
Dr. Horváth Zoltán:Bevezetés a differenciálegyenletek megoldásába
Készült a SZIF-MML-rendszer felhasználásával